Förskolor i Stockholm & Södermalm

I centrala Stockholm har vi idag följande förskolor: Sehlstedtsgatans Förskola på Gärdet.
På Södermalm har vi Ask och Embla med 4 förskolor och Strandbackens Förskola.

Med vår likabehandlingsplan som grund arbetar vi efter samma värderingar – en positiv värdegrund som handlar om att inspirera till att se möjligheter, visa öppenhet och på ett respektfullt sätt möta barn och vårdnadshavare. När vi lär barnen förståelse för alla människors lika värde skapar vi även gemenskap.

Hitta rätt förskoleplats till ditt barn i Stockholm

För att leva upp till visionen att ge våra barn den bästa grunden för ett livslångt lärande samarbetar vi alla tillsammans; pedagoger, vårdnadshavare och barn.I förskolan så grundas barnens värderingar som kommer att sitta hela livet ut. Vårt mål med förskolan är därför att skapa en bra miljö för ditt barn att utvecklas och få rätt värderingar i. Vi låter barnen upptäcka livet och ser till att de får bästa möjliga utvecklingsmöjligheter. Se till att ditt barn får rätt förskoleplats i Stockholm!

Vill du läsa mer om våra förskolor i Stockholm klickar du dig vidare nedan: