Förskola i Stockholm

I centrala Stockholm har vi idag följande förskolor: Sehlstedtsgatans Förskola på Gärdet.
På Södermalm har vi Ask och Embla med 4 förskolor och Strandbackens Förskola.

Med vår likabehandlingsplan som grund arbetar vi efter samma värderingar – en positiv värdegrund som handlar om att inspirera till att se möjligheter, visa öppenhet och på ett respektfullt sätt möta barn och vårdnadshavare. När vi lär barnen förståelse för alla människors lika värde skapar vi även gemenskap.

För att leva upp till visionen att ge våra barn den bästa grunden för ett livslångt lärande samarbetar vi alla tillsammans; pedagoger, vårdnadshavare och barn.

Vill du läsa mer om våra förskolor i Stockholm klickar du dig vidare nedan: