Förskolor i Stockholm och Södermalm

I centrala Stockholm har vi för tillfället endast två förskolor, men de är mycket trevliga. Vill du läsa mer om vår förskola på Södermalm kan du göra det här nedan.

Strandbackens förskola ligger i hörnet av Tantolunden på Södermalm i Stockholm. Vi tycker det är viktigt att erbjuda barnen daglig utevistelse så vi tar emot barnen i parken på morgonen. Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och arbetar aktivt med förhållningssättet hos både barn och vuxna.

Strandbackens förskola har plats för 20 barn i åldrarna 1-5 år fördelade på två avdelningar, Bojen och Jollen. Öppettiderna styrs utifrån vårdnadshavarnas behov med en ramtid mellan kl. 6.30–18.30.

Med vår likabehandlingsplan som grund arbetar vi efter samma värderingar – en positiv värdegrund som handlar om att inspirera till att se möjligheter, visa öppenhet och på ett respektfullt sätt möta barn och vårdnadshavare. När vi lär barnen förståelse för alla människors lika värde skapar vi även gemenskap. Strandbackens förskola ska vara en arena i lärande för alla dess medlemmar. Förskolan på Södermalm i Stockholm kan erbjuda barnen utforskande och utmanande miljöer.

För att leva upp till visionen att ge våra barn den bästa grunden för ett livslångt lärande samarbetar vi alla tillsammans; pedagoger, vårdnadshavare och barn.

Vill du läsa mer om Strandbackens förskola klickar du dig vidare nedan.