Förskolor i Stockholm & Södermalm

I centrala Stockholm har vi idag följande förskolor: Sehlstedtsgatans Förskola på Gärdet.
På Södermalm har vi Ask och Embla med 4 förskolor och Strandbackens Förskola.

Med vår likabehandlingsplan som grund arbetar vi efter samma värderingar – en positiv värdegrund som handlar om att inspirera till att se möjligheter, visa öppenhet och på ett respektfullt sätt möta barn och vårdnadshavare. När vi lär barnen förståelse för alla människors lika värde skapar vi även gemenskap.

Förskolan – En plats för utveckling & nyfikenhet

I våra förskolor i Stockholm ser vi till att barnen får rätt typ av värderingar och utvecklas på sitt egna sätt. Vi vill skapa en plats där barnen känner sig trygga och kan få stilla sin nyfikenhet. Våra förskolor belägna runt om i Stockholm är moderna i sina synsätt och lokaler. Flera av förskolorna har nära till grönområden, skogar, parker och andra miljöer som barn kan trivas och utvecklas i. Vi tycker att barnen ska få ta del av naturen och lära sig så mycket om miljön som möjligt.

Förskolebarn i skogen

Hitta rätt förskoleplats i Stockholm till ditt barn

För att leva upp till visionen att ge våra barn den bästa grunden för ett livslångt lärande samarbetar vi alla tillsammans; pedagoger, vårdnadshavare och barn. I förskolan så grundas barnens värderingar som kommer att sitta hela livet ut. Vårt mål med förskolan är därför att skapa en bra miljö för ditt barn att utvecklas och få rätt värderingar i. Vi låter barnen upptäcka livet och ser till att de får bästa möjliga utvecklingsmöjligheter. Se till att ditt barn får ta del av den absolut bästa utvecklingen på en av våra förskolor i Stockholm. För att du ska hitta en förskoleplats i Stockholm gäller det att ansöka i god tid.

Vill du läsa mer om våra förskolor i Stockholm klickar du dig vidare nedan: