Skogsbackens förskola

Skogsbackens förskola

Skogsbackens Förskola

Skogsbackens förskola är en liten förskola belägen i västra Gribbylund. Vår stora och kuperade gård ger många möjligheter till rörelse, lek och utforskande. Vi har nära till skogs- och grönområden, lekparker och bibliotek.

Skogsbacken har två avdelningar; Skogen som har barn i åldrarna 1-3 år och Backen som har barn i åldrarna 3-5 år.

Vi vill att alla ska känna sig trygga och sedda varje dag. Närhet och gemenskap ser vi som viktiga byggstenar i vår verksamhet. Vi vet att  varje barn är fullt av unika förmågor och kunskaper. För oss är det viktigt att bekräfta, uppmuntra samt utveckla barnens nyfikenhet och egen lust att lära.

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan Lpfö98/10 samt efter TP förskolors koncept:

  • Praktisk matematik utifrån materialet ”Räkna med TP
  • Språkutveckling utifrån Bornholmsmodellen
  • Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juuls ” Det kompetenta barnet”
  • Taktil barnmassage som erbjuds barnen av de pedagoger som är utbildade i taktil barnmassage.

Vi har erövrat Grön Flagg-certifikat för vårt miljöarbete mot en hållbar utveckling.

För att synliggöra barnens lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation.

Rektor: Janina Beckman
Skolchef: Solveig Kasperi
Arbetsplatsledare: Kristin Sharaf

Tfn: 08-756 54 70
Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Tappvägen 38-40, 187 64 Täby