Skogsbackens förskola

Skogsbackens förskola

SKOGSBACKENS FÖRSKOLA

Skogsbackens förskola är en liten förskola, belägen i västra Gribbylund. Vi har en stor, kuperad gård som inspirerar till rörelse, varierad lek och utforskande. I närmiljön finns skogsområden, lekparker och bibliotek.

Skogsbacken består av två hemvister: Skogen för barn i åldrarna 1-3 år och Backen för barn i åldrarna 3-5 år. Vår vällagade och varierade mat tillagas av en kock på närliggande förskola och levereras dagligen med budbil till oss.

 

Skogsbackens pedagoger är utbildade förskollärare och barnskötare med stort engagemang. I arbetslaget ingår också en resursassistent.

Vår grundutbildning planeras efter förskolans läroplan Lpfö18, Barnkonventionen samt TP förskolors koncept:

  • Språkutveckling och kommunikativ förmåga utifrån materialet ”Språka med TP”
  • Praktisk matematik utifrån materialet ” Räkna med TP”
  • Hållbar förskola: Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juuls ”Det kompetenta barnet”, Miljö, Förståelse för naturvetenskapligt tänkande, Grön Flagg, Yoga samt Kemikaliefri förskola.

Vi har erövrat Grön Flagg certifikat för vårt miljöarbete mot en hållbar framtid.

Skogsbackens lärmiljöer är utformade utifrån barnens önskemål och erbjuder rum i rum. Vi har en tillgänglig miljö som är anpassad för alla barns behov, den inspirerar barnen till att samspela och utforska sin omvärld. Barnen ges tid, rum och ro till att leka, experimentera och uppleva.

Vi har ett projekterande arbetssätt och planerar undervisningen utifrån ett gemensamt, övergripande tema. Miljöerna och materialen speglar läroplanen och pågående projekt.

För oss är det viktigt att alla känner sig trygga och blir sedda varje dag. Vi uppmuntrar varje barns unika förmågor och kunskaper och undervisar barnen i att respektera och visa förståelse för varandra samt värdesätta allas olikheter.

I vår utbildning är också aktiv högläsning, samtal och reflektion, skapande, konstruktion, sång, rörelse, drama och musik viktiga delar. Det finns en balans mellan lek, aktivitet och vila.

För att synliggöra och utmana barnens lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation som ligger till grund för det projekterande arbetssättet.

Vi använder oss av det digitala verktyget Tyra som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

Ring gärna förskolan om du vill boka ett besök.

 

Välkommen till oss på Skogsbackens förskola!

Rektor: Janina Beckman

Arbetsplatsledare: Linda Svensk
Skolchef: Solveig Kasperi

Tfn: 08-756 54 70
Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Tappvägen 38-40, 187 64 Täby