Förskolor i Uppsala

Hagmarken är en av våra förskolor som ligger i området kring Uppsala. Förskolan ligger i Bälinge och är en fristående verksamhet med förskola, skola och fritidshem.
Förskolan består av fyra avdelningar. Två stycken 1–3 årsavdelningar samt två stycken 3–5 årsavdelningar. Hagmarkens skola består av fyra klasser samt förskoleklass upp till årskurs 3.

Förskolor i Uppsala – för barn i rörelse

På våra förskolor i Uppsala erbjuds barnen återkommande rörelseaktivteter i verksamheten. Det kan vara allt från springlopp, hinderbanor till dans och yoga. I samarbete med skolan har femåringarna på förskolan skridskoskola tillsammans med årskurs 2 under vintern innan de börjar i förskoleklass.

Vi erbjuder eleverna simskola i klass 1 och 2 och har utökade timmar inom ämnena musik samt idrott & hälsa. I skolverksamheten avspeglar sig Hagmarkens musik- och rörelseprofil på den ordinarie undervisningen på flera olika sätt. På alla våra förskolor är en aktiv livsstil viktigt och något vi aktivt arbetar med.

 

Kreativa & utvecklande förskolor i Uppsala

Det kan till exempel spelas musik eller sjungas när barnen kommer in i klassrummet på morgonen eller under lunchen. Rörelsekort och lekar är viktiga inslag under skoldagen och viss undervisning sker utomhus. Varje vår sätter skolan upp en musikal som visas för föräldrar och allmänheten.

 

Skolan och förskolan arbetar från start med att stärka barnens och elevernas självkänsla samt självförtroende. Detta eftersom det är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen i livet. Ett barn som mår bra har lättare att lära då entusiasmen och glädjen ger positiv energi.

 

På våra förskolor står barnet i centrum vid planering och genomförande av utbildningen. Målet är att tillsammans skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för barnens utveckling.
Förskolan och skolan har ett nära samarbete, vilket ger förskolans äldsta en trygg övergång till skolan. Alla förskolebarn på Hagmarkens förskola i Uppsala & Bälinge har rätt till en plats på Hagmarkens skola.

 

Önskar du veta mer om våra förskolor i Uppsala är du välkommen att kontakta oss!

Hitta din förskoleplats i Uppsala

Att hitta rätt förskoleplats för ditt barn är kanske inte alltid så lätt, och det kräver tid. Alla barn är olika och har olika behov. På våra förskolor i Uppsala kan du hitta en plats för ditt barn att trivas på.

Ansök till våra förskoleplatser i Uppsala redan idag!