Förskola i Uppsala – Ansök om förskoleplats

Hagmarken är en fristående förskola, skola och fritidshem. De arbetar utifrån skolans, förskolans och fritidshemmens läroplaner. De profilerar sig genom att arbeta särskilt medvetet och ofta med musik och rörelse. Simskola, skridskoskola och musikaler är vanligt förekommande aktiviteter på skolan.

Förskolan har fyra förskolegrupper, förskoleklass, skolår 1 till 3 samt fritids. På skolan har de idrottslärare, grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger samt barnskötare. För Hagmarkens förskola och skola så är det viktigt att låta barnet och eleven stå i centrum för all planering och verksamhet. Hagmarkens förskola arbetar i ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare. Målet är att tillsammans skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för barnens utveckling.

Hagmarkens förskola Uppsala

Hagmarkens skola och förskola i Uppsala har idag ca. 80 elever på skolan. De arbetar redan från skolstart med att stärka elevernas självkänsla och självförtroende. Detta eftersom det är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen i livet. Ett barn som mår bra har lättare att lära då entusiasmen och glädjen ger positiv energi. Hagmarkens musik- och rörelseprofil avspeglar sig på den ordinarie undervisningen på flera olika sätt: Det kan t.e.x. spelas musik/sjungas när barnen kommer in i klassrummet på morgonen och/eller under lunchen, rörelsekort och lekar är viktiga inslag under skoldagen och viss undervisning sker utomhus.

Varje år sätter skolan upp en musikal som visas för föräldrar och allmänhet. Eleverna åker på friluftsdagar och de har simlek i ettan och tvåan. På schemat har Hagmarkens förskola valt mer undervisningstid i musik samt idrott och hälsa framför elevens val.

Önskar du veta mer om vår skola och förskola i Uppsala så är du varmt välkommen att kontakta oss.