Förskolor i Uppsala

Hagmarken som ligger i Bälinge norr om Uppsala, är en fristående verksamhet med förskola, skola och fritidshem.
Förskolan består av fyra avdelningar. Två stycken 1–3 årsavdelningar samt två stycken 3–5 årsavdelningar. Hagmarkens skola består av fyra klasser samt förskoleklass upp till årskurs 3.

Hagmarkens förskola i Uppsala – för barn i rörelse

På förskolan erbjuds barnen återkommande rörelseaktiviteter i verksamheten. Det kan vara allt från springlopp, hinderbanor till dans och yoga. I samarbete med skolan har femåringarna på förskolan skridskoskola tillsammans med årskurs 2 under vintern innan de börjar i förskoleklass.
Vi erbjuder eleverna simskola i klass 1 och 2 och har utökade timmar inom ämnena musik samt idrott och hälsa. I skolverksamheten avspeglar sig Hagmarkens musik- och rörelseprofil på den ordinarie undervisningen på flera olika sätt.

 

Kreativ & utvecklande förskola i Uppsala

Det kan till exempel spelas musik eller sjungas när barnen kommer in i klassrummet på morgonen eller under lunchen. Rörelsekort och lekar är viktiga inslag under skoldagen och viss undervisning sker utomhus.
Varje vår sätter skolan upp en musikal som visas för föräldrar och allmänheten.

Skolan och förskolan arbetar från start med att stärka barnens/elevernas självkänsla och självförtroende. Detta eftersom det är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen i livet. Ett barn som mår bra har lättare att lära då entusiasmen och glädjen ger positiv energi.

På vår förskola står barnet i centrum vid planering och genomförande av utbildningen. Målet är att tillsammans skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för barnens utveckling.
Förskolan och skolan har ett nära samarbete, vilket ger förskolans äldsta en trygg övergång till skolan. Alla förskolebarn på Hagmarkens förskola i Uppsala & Bälinge har rätt till en plats på Hagmarkens skola.

 

Önskar du veta mer om vår skola och förskola i Bälinge norr om Uppsala så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Hitta din förskoleplats i Uppsala

Att hitta rätt förskoleplats för ditt barn är kanske inte alltid så lätt, och det kräver tid. Alla barn är olika och har olika behov. På våra förskolor i Uppsala kan du hitta en plats för ditt barn att trivas på.

Ansök till våra förskoleplatser i Uppsala redan idag!