Våra förskolor i Uppsala

Hagmarken är en fristående verksamhet med förskola, skola och fritidshem.
Förskolan består av fyra avdelningar. Två 1–3 årsavdelningar samt två 3–5 årsavdelningar. Hagmarkens skola består av fyra klasser, förskoleklass upp till årskurs 3.

Hagmarkens förskola i Uppsala – för barn i rörelse

På förskolan erbjuds barnen återkommande rörelseaktiviteter i verksamheten. Det kan vara allt från springlopp och hinderbanor till dans och yoga. I samarbete med skolan har femåringarna på förskolan skridskoskola tillsammans med årskurs 2 under vintern innan de börjar i förskoleklass.
Vi erbjuder eleverna simskola i klass 1 och 2 och har utökade timmar inom ämnena musik samt idrott och hälsa. I skolverksamheten avspeglar sig Hagmarkens musik- och rörelseprofil på den ordinarie undervisningen på flera olika sätt: Det kan t.ex. spelas musik/sjungas när barnen kommer in i klassrummet på morgonen och/eller under lunchen. Rörelsekort och lekar är viktiga inslag under skoldagen och viss undervisning sker utomhus.
Varje vår sätter skolan upp en musikal som visas för föräldrar och allmänhet.

Skolan och förskolan arbetar från start med att stärka barnens/elevernas självkänsla och självförtroende. Detta eftersom det är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen i livet. Ett barn som mår bra har lättare att lära då entusiasmen och glädjen ger positiv energi.

På vår förskola står barnet i centrum vid planering och genomförande av utbildningen. Målet är att tillsammans skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för barnens utveckling.
Förskolan och skolan har ett nära samarbete, vilket ger förskolans äldsta en trygg övergång till skolan. Alla förskolebarn på Hagmarkens förskola har rätt till en plats på Hagmarkens skola.

 

Önskar du veta mer om vår skola och förskola i Uppsala så är du varmt välkommen att kontakta oss.