Strandbackens förskola

Strandbackens förskola På Södermalm

TP Förskolor är huvudman för Strandbackens förskola som ligger i hörnet av Tantolunden på Södermalm Stockholm, där barnen erbjuds utevistelse i naturen och närområdets alla parklekar.

Strandbackens förskola är en liten och gemytlig förskola som har plats för 26 barn i åldrarna 1-5 år fördelade på två hemvister, Bojen och Jollen. Öppettiderna styrs utifrån vårdnadshavarnas behov med en ramtid mellan kl. 6.30–18.30. Vi serverar hälsosam kost från ett cateringföretag och har daglig städning av våra lokaler.

Hos oss på Stranbackens förskola möts ni av ett arbetslag som trivs tillsammans och som hela tiden arbetar systematiskt för att utveckla verksamheten. Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och arbetar aktivt med förhållningssättet hos både barn och vuxna. Som ett stöd i arbetet kring värdegrund och förhållningssätt utbildas alla våra pedagoger i Relationskompetens. Jag/du har ett unikt människovärde där ingen är mer värd än någon annan. Pedagogerna arbetar så att alla blir sedda, hörda och tagna på allvar.

Förskolans olika inriktningar

På vår förskola på Södermalm sätter vi verkligen barnen i fokus när vi arbetar med våra olika mål och inriktningar. Vi ser till att barnen utvecklas på flera plan där miljö, matematik och relationer är tre viktiga områden. Vi ser till att barnen utvecklas på flera plan efter läroplanens mål och riktlinjer där språk, matematik, lek och miljö är fyra viktiga områden.

Språk – Kommunikation och språklig medvetenhet anser vi är en grundförutsättning för barnens livslånga lärande. Vi erbjuder en miljö som innehåller skrift, bild och symboler för att ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära, kommunicera i olika sammanhang och med skilda syften som samt främja möjligheter till barnens läs- och skrivutveckling.

Matematik – I den dagliga pedagogiska undervisningen stimulerar pedagogerna barnens matematiska tänkande genom att beskriva, förklara, dra logiska slutsatser, t.ex. uppskatta antal, jämföra, beskriva och räkna ut hur man delar upp saker, mäter och väger etc.

Lek – Leken har en stor betydelse på vår förskola då det är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Vi erbjuder en tillåtande miljö efter barnens intressen och behov. Leken stimulerar barnens fantasi, inlevelseförmåga, motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Miljö – Den omgivande naturen och närområdet används för att observera, iaktta och öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö samt vikten av hållbar utveckling, utifrån barnens intressen och erfarenheter.

Förskola på Södermalm – För friska & rörliga barn

Vi vill att barnen ska må bra samt vara pigga och aktiva under hela dagen de är på förskolan. Därför ser vi till att barnen äter rätt typ av mat och håller sig i rörelse stora delar av dagen.

Förskolans värderingar

VÅR VERKSAMHETSIDÉ
Att med välutbildade och socialt kompetenta pedagoger bedriva utvecklande förskoleverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1–5 år.

Öppettider
06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.
Adress: Hornstulls strand 11, 117 39 Stockholm
Telefon:
Bojen tel. 073-966 87 89
Jollen tel. 070-204 60 43

Rektor: Sandra Karlsson, tel. 072-148 37 44
Skolchef Ulrika Frisk
Placeringsansvarig Lotta Wallenqvist, tel. 08-758 37 80

ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS PÅ FÖRSKOLAN PÅ SÖDERMALM

Förskolans platser fördelas enligt följande urvalsgrunder:

  • Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola
  • Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
  • Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  • Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering det vill säga äldre barn går före yngre.

För info och köhantering gå in på följande länk:
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/ansoka-till-forskola