Ekorrens förskola Täby

Ekorrens förskola

Ekorrens Förskola

Ekorren är beläget norr om Täby Centrum, mitt emot Ensta Krog. Vår gård är en naturlig och rymlig skogstomt med flera olika lekmiljöer som är anpassade att ge barnen en stimulerande utelek.
Förskolan består av 6 avdelningar: Grodan och Ugglan med barn 1-2 år. Giraffen, Björnen och Bläckfisken med barn 3-4 år. Lejon med 5-åringar.
Vi har eget kök och egen kock. Vi använder pedagogisk dokumentation och portfolio för att tydliggöra barnens lärande.

Lek och språk är viktiga hörnstenar för oss på Ekorren. För att på ett mångsidigt och medvetet sätt stimulera barnens språkutveckling använder vi oss av Bornholmsmodellen. Lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse. I en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen.

Rektor: Solveig Kasperi
Arbetsplatsledare: Helena Bjurman
Skolchef: Solveig Kasperi

Öppettider: 07.00-17.30

Adress: Gästgivargränd 2, 187 36 Täby

Tel: 08 756 98 93