Ekorrens förskola Täby

Ekorrens förskola

Ekorrens Förskola

Ekorren är beläget norr om Täby Centrum, mitt emot Ensta Krog. Vår gård är en naturlig och rymlig skogstomt med flera olika lekmiljöer som är anpassade att ge barnen en stimulerande utelek.
Förskolan består av 6 avdelningar: Grodan och Ugglan med barn 1-2 år. Giraffen, Björnen och Bläckfisken med barn 3-4 år. Lejon med 5-åringar.
Vi har eget kök och egna kockar. Vi använder oss av den digitala plattformen Tyra för att där kunna informera samt tydliggöra utbildningen och undervisningen på förskolan gentemot barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Lek och språk är viktiga hörnstenar för oss på Ekorren. För att på ett mångsidigt och medvetet sätt stimulera barnens språkutveckling använder vi oss av tex. aktiv högläsning, ett eget bibliotek samt är anslutna till appen Polyglutt som är ett nätbaserat bibliotek med över 1500 böcker på ca 50 olika språk. Lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse. I en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen.

Rektor: Solveig Kasperi
Arbetsplatsledare: Helena Bjurman
Skolchef: Solveig Kasperi

 

Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Gästgivargränd 2, 187 36 Täby
Tel: 08 756 98 93

 

Lejon: 073-966 87 11
Björnen: 073-966 87 12
Giraffen: 073-966 87 13
Ugglan: 073-966 87 14
Grodan: 073-966 87 15
Bläckfisken: 073-966 87 16
Kök: 073-966 87 69