Hästängens Förskola

Hästängens förskola

Välkommen till Hästängens förskola

Hästängen ligger i ett lugnt villaområde i Viggbyholm. Vi har en stor varierad gård med både ett naturligt skogsparti och pedagogiskt utformade miljöer. Det är dessutom nära till skog, sjö och grönområden. Förskolan består av tre avdelningar, Blåklockan för våra yngre barn ca 1–2,5 år, på Gullvivan och Vallmon är de äldre barnen ca 2,5–5 år.

Utifrån likabehandlingsplanen arbetar vi med olika värdegrundsfrågor för att utveckla barnens respekt för sig själva, varandra och andra. För att skapa en interkulturell mötesplats där begreppen öppenhet, nyfikenhet och acceptans står i förgrunden. Värdegrundsarbetet syftar även till att stärka barnens förståelse och respekt för miljön från en planetär till en närmiljö nivå.

Lekfullt lärande är vår syn på leken och lärandet. Leken är lärande då lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta, utvecklas och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse i en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, där ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utvecklas. Utbildningen eller lärandet är lustfyllt och inbjudande så att barnen aktivt väljer att delta i de olika utmaningar och aktiviteter som pedagogerna erbjuder.

Digitalisering är ett nyare ämnesområde i läroplanen vars syfte är att rusta barnen till att möta den mer digitaliserade skolan och även senare värld. Med olika tekniska produkter utvecklar vi barnens tekniska kompetens oftast i samklang med andra ämnesområden. Några exempel från de olika områden: Språk genom att läsa digitala böcker med projektor där barnen aktivt kan delta och utforska litteraturen djupare. Matematik genom att programmera robotar. Naturkunskap genom att djupare undersöka fenomen som är svåra att fånga eller undersöka olika miljöer som är svårtillgängliga. Motorik genom att härma danser eller följa färdiga rörelseprogram. Skapande genom att visa olika bilder eller filmer för att inspirera barnen.

Vi använder oss också av ”Tyra” som är ett digitalt dokumentationsverktyg. Det ger möjlighet till att upptäcka, se och synliggöra barnets tankar och lärande. Tyra används även som en plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

På vår förskola äter vi en stadig och innehållsrik frukost på avdelningarna ca klockan 8.30 och lunch vid 12.30. Vi har eget kök med en kock som lagar vår mat. Vi serverar ekologisk mjölk och smör, och en stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiskt.

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan (Lpfö 18), Skollagen kapitel 8 samt efter TP förskolors koncept: språka med TP, räkna med TP som är ett material med praktisk matematik och relationskompetens samt förhållningssätt utifrån ”Det kompetenta barnet” av Jesper Juul.

Rektor: Marie Grahn
Samordnare: Silvia Benkova
Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå

Öppettider: 07.00-17.30

Adress: Norrvägen 7, 183 77 Täby

Tel: 08-756 51 49