Hästängens Förskola

Hästängens förskola

Hästängen ligger i ett lugnt villaområde i Viggbyholm. Vi har en stor fin utmanande gård med fruktträd och vinbärsbuskar och dessutom nära till skog, sjö och grönområden.

Förskolan består av tre avdelningar, Blåklockan för våra yngre barn ca 1-2 år, på Gullvivan och Vallmon är de äldre barnen ca 2-5 år. Vi arbetar med tvärgrupper över avdelningarna och de blivande skolbarnen träffas ett par gånger i veckan.

Lek, språk och matematik är viktiga hörnstenar för oss på Hästängen. För att på ett mångsidigt och medvetet sätt stimulera barnens språkutveckling och matamatiklusta, använder vi oss av våra egna framarbetade material; ”språka med TP” (fd. Bornholmsmodellen)  ”räkna med TP”.

Lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse i en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen.

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet och betonar kamratskap respekt för varandra. Vi arbetar med “Snick och Snack” som är ett koncept som tar upp värdegrundsfrågor och behandlar hela likabehandlingsplanen. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra och att vi ska vara rädda om vår natur och miljö.

Förskolan har erövrat Grön Flagg,

Vi använder oss av ”Tyra” som är ett digitalt dokumentationsverktyg. Det ger möjlighet till att upptäcka, se och synliggöra barnets tankar och lärande. Tyra används även som en plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

På vår förskola äter vi en stadig och innehållsrik frukost på avdelningarna ca klockan 9.00 och lunch vid 13.00.

Vi arbetar utifrån Lpfö 98/10 (Läroplan för förskolan).

Hästängen har eget kök och egen kock.

Rektor: Marie Grahn
Samordnare: Agneta Karlsson
Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå

Öppettider: 07.00-17.30

Adress: Norrvägen 7, 183 77 Täby

Tel: 08-756 51 49