Sollundens Förskola

Sollundens förskola

Välkommen till Sollunden

– En förskola i ständig rörelse!

 

Sollunden är en Reggio Emilia inspirerad förskola, belägen nära natur och hav i ett bostadsområde i Österskär. Rörelseglädje är vår verksamhetsprofil och genomsyrar hela förskolan. Vi värnar om vårt undervisande arbete med naturvetenskap, språk-kommunikation och matematik. Vi lägger stort engagemang på vårt normkreativa förhållningssätt där vi vill skapa goda relationer och god självkänsla.

 

Hela förskolan arbetar aktivt med rörelseglädje.  Vi lägger stor vikt i rörelse vid vardagliga aktiviteter. Vi är gärna utomhus och använder skogen som utmanande rum där motorik och perception tränas.  Vi går regelbundet på längre utflykter och äventyr. Det kan bl.a. vara lekplatser, skogspartier, och annat som utmanar barnens medvetenhet om sin del i samhälle och kultur. Vi utmanar barnen i många olika sätt att röra på sig tex yoga, dans och gymnastik utförs på barnens egna initiativ och under pedagogisk handledning.

 

Vi arbetar med barnens psykomotoriska utveckling, vi leker fram kopplingar mellan hjärnhalvornas samarbete för att barnens rörelsemönster ska automatiseras. Barnens självständighet tränas bl.a. genom att de får tid till att klä på och av sig i lugn och ro. Efter måltider dukar barnen av och sorterar disken. Barnen utmanas att ta ansvar för våra olika miljöer. Barnen erbjuds rika möjligheter till att öva samspel genom möten med andra barn och vuxna. Pedagogen visar stor tillit till barnets förmåga till att leda sig själv och därmed ökar deras självkänsla.

 

Välkommen till oss på Sollunden!

 

Rektor: Pia Slotte 073-966 87 66
Maria Rekola, köansvarig, 076-49 222 41

Skolchef: Solveig Kasperi

Blixten 076-49 222 39
Molnet 076-49 222 40
Månen 076-49 222 41
Stjärnan 076-49 222 42

Öppettider 06.30-17.00
Adress: Generalsvägen 5, 184 51 Österskär