Skogsbrynets förskola i Ronneby

Skogsbrynets förskola

SKOGSBRYNETS FÖRSKOLA

Skogsbrynets förskola är en del av TP Förskolor AB. Den ligger belägen mellan Ronneby och Kallinge.
Förskolan öppnade nov -21 och har 7 avdelningar. Den har ljusa, moderna och flexibla lokaler som kan utformas efter behov.
Gårdarna är stora och vi har skogen som närmsta granne.
Undervisningen genomsyras av våra värdeord; motorik/rörelse och lek.

 

Utbildningen
Styrdokument och dokumentation
Läroplanens intentioner styr arbetssättet med regelbunden reflektion i planeringen
Dokumentationen fungerar som ett verktyg för reflektion och planering för att följa upp och fördjupa bilden av utbildningen. Barnen är delaktiga i planering och utvärdering för att utbildningen ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Vi använder Tyra-appen för dokumentation och interaktion med vårdnadshavare.

 

Mål
”TP Förskolor AB ger den bästa grunden för ett livslångt lärande.”

 

TPs koncept
Det koncept vi arbetar efter skapar utforskande och utmanande miljöer som inbjuder till kreativitet, skapande, lek och reflektion så att barnens intresse för sitt lärande stärks och stimuleras.

 

Språka med TP

  • Språkutveckling och kommunikativ förmåga. Med stöd av ”Språka med TP” får pedagogerna verktyg att systematiskt och kontinuerligt stimulera språkmedvetenheten hos barnen
  • Internutbildning i teckenstöd (TAKK)

 

Hållbar förskola

  • Förståelse för naturvetenskapligt tänkande
  • Hälsa, kost och yoga
  • Kemikaliesmart förskola
  • Vi gör medvetna och hållbara inköp av ex. möbler, pedagogiskt material, leksaker ute och inne.
  • Barnen kommer att vara engagerade och delaktiga i arbetet med att få ner matsvinnet.

 

Räkna med TP

  • Matematik och logiskt tänkande med eget inspirationsmaterial för våra pedagoger. Tydlig struktur och sammanställning av hur vi arbetar med matematik på förskolenivå

 

Relationskompetens
Relationskompetens handlar om vårt förhållningssätt och varje individs eget ansvar i en relation. Om man tidigt i livet lägger en grund för god självkänsla, så blir inte fallet så hårt när man misslyckas framåt i livet. Har man bra självkänsla så kommer självförtroendet vanligtvis per automatik.

 

Mat
Det livslånga lärandet får energi och näring genom måltiden. Lust, glädje och social samvaro ska prägla den pedagogiska måltiden på TP:s förskolor. På Skogsbrynet har vi vår egen kock Åse som lagar mat till alla barn och pedagoger. Maten lagas från grunden. Åse är med bland barnen och äter. Det blir fina pedagogiska matdiskussioner under måltiderna.

 

Gården
Vår stora fina gård är stimulerande och pedagogiskt utformad med gott om utrymme för fysiska aktiviteter och fritt lekande. Förskolans läge, i direkt anslutning till ett stort naturområde, ger fantastiska möjligheter till upptäckande, utforskande och lärande.

Förskolan är byggd med högt ställda krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, med barnen och deras utveckling i fokus. Samtliga materialval är miljövänliga och hållbara över tid, med en arkitektur som är anpassad efter platsen och dess omgivningar.

Ansöker om plats gör ni via Ronneby kommuns hemsida.

Kontakt
Rektor: Maria Petersson
Kontaktuppgifter:
Telefon: 073-966 87 45
Mail: Maria.Petersson@tpforskolor.se

Adress: Bergalyckevägen 1, 372 53 Kallinge

Skolchef: Acki Tunbrå 

Lingonet: 070-554 53 72
Blåbäret: 072-148 37 42
Kotten: 073-966 87 41
Svampen: 072-148 37 45
Stenen: 072-148 37 46