Holmgårdens Förskola

Margretelunds förskola

Margretelunds Förskola

Margretelunds förskola är en mindre förskola med plats för 60 barn. Vi är uppdelade på tre avdelningar. Vi lägger stor vikt vid trygghet och trivsel. Det gör att vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och ser oss som ett stort arbetslag. Vi som arbetar här är till största delen erfaren och utbildad personal som arbetat länge. Vi strävar efter att ha ett nära samarbete med våra vårdnadshavare och inbjuder till olika aktiviteter såsom luciafirande, familjemiddag, fixarkväll och öppet hus.

Förskolans öppettider är 7.00–17.30.

Vi har valt att arbeta med åldersblandade grupper (1-5 år) på våra avdelningar. Vi delar upp barnen under dagen i mindre sammanhang där vi utgår från barnens utvecklingsnivå och intressen. Att arbeta med åldersblandade grupper skapar möjligheter för barnen att utveckla långvariga relationer över tid. Barnen lär känna varandra, pedagogerna och de andra barnens vårdnadshavare under hela sin förskoletid. Det skapar trygghet och förståelse och de yngre barnen lär av de äldre och tvärt om.

Vi arbetar utifrån traditionell svensk förskolepedagogik. Vi är medforskande vuxna som lär tillsammans med barnen och vår verksamhet utgår från barnets och barngruppens behov, utveckling, intresse och lärande. Förskolan består av radhusliknade lokaler med många mindre rum. Vi vill att miljön ska förändras och utvecklas vartefter barnen utvecklas och behöver nya utmaningar.Vår fantastiska gård är en av Kyrkbyns bästa och den bidrar till att barnens utevistelse blir rolig och lustfylld.
Se vår fina gård här.

Vi äter hemlagad mat som vår kock Greger lagar åt oss på Holmgårdens förskola. Minst en dag i veckan serveras en vegetarisk rätt.
Förskolans avdelningar:

Nyckelpigan
Mail: nyckelpigan.ml@tpforskolor.se

Humlan
Mail: humlan.ml@tpforskolor.se

Fjärilen
Mail: fjarilen.ml@tpforskolor.se

Telefon: 08-510 108 60

Arbetsplatsledare:
Viktoria Halvarsson
08-510 108 60

Rektor: (även för Kyrkbacken och Holmgården)
Tina Svärd
073-966 88 02
Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Stenåsagränd 7a-d , 187 76 Täby

Vi har en aktiv samrådsgrupp på förskolan som består av representanter från de tre avdelningarna samt personalrepresentanter och förskolechef. Samrådet träffas ett par gånger per läsår. Samrådets syfte är att skapa förutsättningar för dialog och insyn i förskolans verksamhet och organisation. Vill ni prata med dessa representanter finns deras kontaktuppgifter nedan:

Samrådsrepresentanternas Namn och Kontaktuppgifter. Läsåret 2018-2019.

Märta Åberg, marta.aberg@gmail.com
Marianne Schluter, 072-143 50 18, marianne.schluter@outlook.com
Christian Schluter, 070-554 77 97, christian.schluter@gmail.com