Holmgårdens Förskola

Margretelunds förskola

Margretelunds Förskola

Margretelunds förskola är en mindre förskola med för närvarande tre avdelningar. Nyckelpigan, Fjärilen och Spindeln.

Vi arbetar utifrån traditionell svensk förskolepedagogik. Vi är medforskande vuxna som lär tillsammans med barnen och vår utbildning utgår från barnets och barngruppens behov, utveckling, intresse och lärande. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet, främja kamratskap och betona respekt för varandra. Genom olika koncept behandlar vi värdegrundsfrågor och implementerar hela likabehandlingsplanen, som inkluderar respekt för olikheter, att vi värnar om vår miljö, natur och om varandra – ingen ska bli utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling.

Margretelunds förskola utgår från TP:s värdeord LEK (lekfullhet, engagemang, kunskap). Leken är central i vår verksamhet där barnets bästa står i fokus. Vi vill att alla barn ska få ta del av en utbildning som är utformad utefter deras individuella förmågor där deras tankar, funderingar och önskningar ses som stora tillgångar. Vi vill att Margretelund ska vara en trygg mötesplats där barnen får förundras, prova, våga misslyckas – och prova igen.

Som komplement i utbildningen använder vi oss av det digitala verktyget Tyra där vi bland annat dokumenterar barnens lärande. Det är också en kommunikationskanal mellan förskola och hem. Genom Tyra får vårdnadshavarna en inblick i förskolans utbildning och kan samtala med barnet hemma om det barnet varit med om på förskolan

Vi äter hemlagad mat som vår kock Malin lagar åt oss på Odens Förskola.

Vi har en samrådsgrupp på förskolan som består av representanter från de tre avdelningarna samt arbetslagsledarna för avdelningarna samt rektor. Samrådet träffas ett par gånger per läsår. Samrådets syfte är att vara en länk mellan vårdnadshavarna och förskolan skapa förutsättningar för dialog och insyn i förskolans utbildning och organisation.

Se vår fina gård här.

Förskolans avdelningar:

Nyckelpigan
Mail: nyckelpigan.ml@tpforskolor.se

Fjärilen
Mail: fjarilen.ml@tpforskolor.se

Spindeln

Mail: spindeln.ml@tpforskolor.se

Telefon: 08-510 108 60

Arbetsplatsledare:
Viktoria Halvarsson
08-510 108 60

Rektor:
Ann-Sofie Jarl
Tel: 073-966 88 02

Adress: Stenåsagränd 7a-d 187 76 Täby

Skolchef:
Ulrika Frisk