Holmgårdens Förskola

Margretelunds förskola

Margretelunds Förskola

Margretelunds förskola är en mindre förskola med för närvarande 46 inskrivna barn. Vi är detta läsår uppdelade på två avdelningar. Fjärilen och Nyckelpigan.

Vi lägger stor vikt vid trygghet och trivsel. Det gör att vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och ser oss som ett stort arbetslag. Vi som arbetar här är alla utbildade pedagoger och de flesta av oss har arbetat länge. Vi strävar efter att ha ett nära samarbete med våra vårdnadshavare och inbjuder till olika aktiviteter såsom luciafirande, familjemiddag, fixarkväll och öppet hus. Förskolan består av radhusliknade lokaler med många mindre rum. Vi vill att miljön ska förändras och utvecklas vartefter barnen utvecklas och behöver nya utmaningar. Vår fantastiska gård är en av Kyrkbyns bästa och den bidrar till att barnens utevistelse blir rolig och lustfylld. Se vår fina gård här.

Förskolans öppettider är 7.00–17.30.

Vi arbetar utifrån traditionell svensk förskolepedagogik. Vi har valt att arbeta med åldersblandade grupper (1-5 år) på våra avdelningar. Vi delar upp barnen under dagen i mindre sammanhang där vi utgår från barnens utvecklingsnivå och intressen. Att arbeta med åldersblandade grupper skapar möjligheter för barnen att utveckla långvariga relationer över tid. Barnen lär känna varandra, pedagogerna och de andra barnens vårdnadshavare under hela sin förskoletid. Det skapar trygghet och förståelse och de yngre barnen lär av de äldre och tvärt om.

Vi är medforskande vuxna som lär tillsammans med barnen och vår utbildning utgår från barnets och barngruppens behov, utveckling, intresse och lärande. Som komplement i utbildningen använder vi oss av det digitala verktyget Tyra där vi bland annat dokumenterar barnens lärande. Det är också en kommunikationskanal mellan förskola och hem. Genom Tyra får vårdnadshavarna en inblick i förskolans utbildning och kan samtala med barnet hemma om det barnet varit med om på förskolan.

Vi äter hemlagad mat som vår kock Malin lagar åt oss på Odens Förskola.

Förskolans avdelningar:

Nyckelpigan
Mail: nyckelpigan.ml@tpforskolor.se

Fjärilen
Mail: fjarilen.ml@tpforskolor.se

Telefon: 08-510 108 60

Arbetsplatsledare:
Viktoria Halvarsson
08-510 108 60

Rektor:
Ann-Sofie Jarl
Tel: 073-966 88 02

Adress: Stenåsagränd 7a-d 187 76 Täby

Skolchef:
Ulrika Frisk

 

Vi har en samrådsgrupp på förskolan som består av representanter från de två avdelningarna samt personalrepresentanter och rektor. Samrådet träffas ett par gånger per läsår. Samrådets syfte är att skapa förutsättningar för dialog och insyn i förskolans utbildning och organisation. Vill ni prata med dessa representanter finns deras kontaktuppgifter nedan:

 

Samrådsrepresentanternas Namn och Kontaktuppgifter. Läsåret 2022-2023

Niklas Hjelm, niklas.hjelm@afconsult.com

Dennis Hovberg, dennishovberg@gmail.com

Karolina Genberg, karolinagenberg@gmail.com

Elinor Nee, elinornee@gmail.com

Ebba Berkelius (Suppleant), ebba.berkelius@gmail.com