Kyrkbacken förskola

Kyrkbackens förskola

Kyrkbackens Förskola

Kyrkbackens förskola är inrymd i Täbys ”gamla” ålderdomshem. Det är stora ljusa lokaler med många små rum. Dessa används till olika aktiviteter och möjliggör att barnen kan dela upp sig i mindre grupper lite ostört. De är anpassade efter de barn vi har och deras intressen. Nere i Källaren finns ett stort rum för rörelseaktiviteter.

Förskolan ligger vid Täby Kyrka. Förskolan omges av en mycket stor och funktionell gård med kastanjer och fruktträd. På tomten finns möjligheter för många olika aktiviteter året om.

Förskolan består av 1,5 avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.

Kyrkbacken Tel: 08-510 129 64
08-510 129 64

Rektor: Elizabet Hellenberg
Tel: 070-554 38 78

Skolchef: Ulrika Frisk