Gribby förskola i Täby

Gribby förskola

Gribby förskola i Gribbylund

Gribby förskola är belägen i centrala Gribbylund. Vi har en stor och kuperad gård, med varierade lekmiljöer samt närhet till lekpark, äng, skog och sjö. Vi erbjuder barnen kreativa lärmiljöer som inspirerar, utmanar och uppmuntrar till utforskande och skapar möten, kommunikation och lek. Förskolan består av fyra hemvister; Diamanten 1-3 år, Smaragden 1-3 år, Kristallen 3-5 år samt Rubinen 3-5 år.

Gribby har förmånen att ha egen kock som bakar bröd och lagar god, näringsrik och ekologisk mat.
Våra pedagoger är utbildade förskollärare och barnskötare med stort engagemang och driv.
Vår grundutbildning planeras utifrån förskolans läroplan Lpfö18, Barnkonventionen samt TP förskolors koncept:

  • Språkutveckling och kommunikativ förmåga utifrån materialet ”Språka med TP”
  • Praktisk matematik utifrån materialet “Räkna med TP”
  • Hållbar förskola: Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juuls ” Det kompetenta barnet”, Miljö, Förståelse för naturvetenskapligt tänkande, Grön Flagg, Yoga, samt Kemikaliefri förskola.

Utbildningen på Gribby förskola bedrivs och utvecklas med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Detta sker med hjälp av TP förskolors pedagogista som har sin bas på Gribby.

  • Barnsyn: Barnet har från början en egen drivkraft och lust att vilja lära och förstå sin omvärld.
  • Kunskapssyn: Vi lär oss tillsammans i meningsfulla sammanhang utifrån våra tidigare erfarenheter. Det är viktigt för våra barn att få utveckla många olika uttryckssätt och möta många olika material på flera olika sätt. Lärandet är inte uppdelat i olika ämnen utan sker i samspel med varandra.
  • Pedagogen: Vi är medagerande pedagoger som lyssnar på och inspirerar våra barn till nya upptäckter. Att nyfiket utforska och förundras tillsammans leder till lärande och kunskap.
  • Miljön: Vi skapar tillsammans en miljö som lockar och utmanar till utforskande och lek, den förändras efter våra barns behov och intressen. Det ska vara möjligt för våra barn att undersöka temat/projekt under hela dagen.
  • Projekterande arbetssätt: Barns lärande sker i projekt som bygger på det utforskande barnen gör. Vi organiserar våra dagar för projekterande som följer barnen.
  • Pedagogisk dokumentation: För att utmana och synliggöra barnens lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation som ligger till grund för det projekterande arbetssättet.

Vi använder oss av det digitala verktyget TYRA som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.
Vi har erövrat Grön Flagg-certifikat för vårt miljöarbete mot en hållbar framtid.

Ring gärna förskolan om du vill boka ett besök.

Välkommen till oss på Gribby förskola!

Rektor: Janina Beckman
Arbetsplatsledare: Cecilia Hammarström
Skolchef: Solveig Kasperi

Öppettider: 07.00-17.30

Adress: Dijkmans väg 48, 187 62 TÄBY
Telefon: 08 756 46 08