Gribby förskola i Täby

Gribby förskola

Gribby Förskola

Gribby förskola ligger i södra Gribbylund på gränsen till Viggbyholm. Vi har en stor fantastisk gård som erbjuder varierade aktiviteter i barnens uteverksamhet. Förskolan är belägen nära skog, sjö och stora grönområden som vi aktivt använder oss av.

Gribby består av fem grupper på 4 avdelningar; Diamanten och Safiren som har barn i åldrarna 1-3 år. Kristallen och Smaragden som har barn i åldrarna 3-5 år samt Rubinen som har barn i åldrarna 2-5 år.

Vi utvecklar vår verksamhet med hjälp av den pedagogiska filosofi som man tillämpar i de kommunala förskolorna, i staden Reggio Emilia, som ligger i norra Italien. Detta sker med hjälp av TP förskolors Pedagogista som har sin bas på Gribby.

Vi arbetar med att utveckla verksamheten utifrån deras tankar kring:

  • Barnsyn: Barnet har från början en egen drivkraft och lust att vilja lära och förstå sin omvärld.
  • Kunskapssyn: Vi lär oss tillsammans i meningsfulla sammanhang utifrån våra tidigare erfarenheter. Det är viktigt för våra barn att få utveckla många olika uttryckssätt.
  • Pedagogen: Vi vill vara medagerande pedagoger som inspirerar och utmanar våra barn till nya upptäckter. Att nyfiket utforska och förundras tillsammans leder till lärande!
  • Miljön: Vi skapar en miljö som lockar och utmanar till utforskande och lek, den förändras efter våra barns behov och intressen.

Vi arbetar projekterande under ett övergripande tema: Hållbar Framtid. Vi vill skapa relationer mellan barnen och naturvetenskapens fenomen och begrepp som omger oss och på olika sätt sedan utmana dem i olika lärande sammanhang. Vi vill att utforskandet av en hållbar framtid i olika projekt ska förstärka barnens glädje, inlärning och delaktighet.

För att utmana och synliggöra barnens lärande använder vi oss pedagogisk dokumentation. Vi reflekterar över barnens lärande och skapar nya utmaningar för utveckling.

För att dokumentera och synliggöra vår verksamhet på förskolan använder vi Pluttra, som är ett digitalt verktyg för förskolan. Pluttra används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

På Gribby har vi förmånen att ha egen kock som lagar varierad, näringsrik och ekologisk mat.

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan Lpfö98/16 samt efter TP förskolors koncept:

  • Språkutveckling utifrån materialet ”Språka med TP”
  • Praktisk matematik utifrån materialet “Räkna med TP”
  • Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juuls ” Det kompetenta barnet”
  • Taktil barnmassage som erbjuds barnen av de pedagoger som är utbildade i taktil barnmassage

 

Vi har erövrat Grön Flagg-certifikat för vårt miljöarbete mot en hållbar utveckling.

Förskolan genomgår just nu en omfattande renovering som beräknas vara helt klar höstterminen

2019.

Rektor: Janina Beckman
Arbetsplatsledare:   Cecilia Hammarström
Skolchef: Solveig Kasperi

Öppettider: 07.00-17.30

Adress: Dijkmans väg 48, 187 62 TÄBY
Telefon: 08 756 46 08