84:an Förskola

84:an Förskola på Södermalm

TP förskolor är huvudman för 84:an som ligger i kvarteret Linjalen precis vid Rosenlundsparken, där barnen erbjuds utevistelse i naturen och närområdets alla parker.

84:an är en förskola med en hemvist. Öppettiderna styrs utifrån vårdnadshavarnas behov med ramtiden 6.30-18.30, enligt Stockholms stads regler. För närvarande är vårdnadshavarnas behov 7.30-17.00. Vi får vår goda mat från cateringbolag och vi har daglig städning av våra lokaler.

Här hos oss på 84:an möts ni av ett arbetslag som trivs tillsammans och som hela tiden arbetar systematiskt för att utveckla utbildningen. Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och arbetar aktivt med förhållningssättet hos både barn och vuxna. Som ett stöd i arbetet kring värdegrund och förhållningssätt arbetar vi aktivt kring relationskompetens och empatiskt ledarskap.

Barnen på förskola träffar ofta sina kompisar från andra förskolor i vår verksamhet och leker utomhus så mycket som vädret tillåter. Varje vecka gillar vi något nytt. Hos oss arbetar vi med ett nytt tema varje vecka som utgår från barnens intresse som går under namnet ”Veckans gillare”. Men vi gillar alltid att vara ute och att pröva på nya aktiviteter.

Vi utgår från förskolans läroplan Lpfö 18 och arbetar bland annat med:

Språk – kommunikation och språklig medvetenhet är en grundförutsättning för barnens livslånga lärande. Vi erbjuder en miljö som innehåller skrift, bild och symboler för att ge barnen förutsättningar för att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och främja möjligheter till barnens läs- och skrivutveckling.

Matematik – I den dagliga pedagogiska undervisningen stimulerar pedagogerna barnens matematiska tänkande bland annat genom att uppskatta antal, jämföra, beskriva, räkna ut hur man delar upp saker, mäter, väger m.m.

Lek – Leken har en stor betydelse på vår förskola då det är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Vi erbjuder en tillåtande miljö efter barnens intressen och behov. Leken stimulerar barnens fantasi, inlevelseförmåga, motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Miljö – Den omgivande naturen och närområdet används för att observera, iaktta och öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö samt vikten av hållbar utveckling, utifrån barnens intressen och erfarenheter. Hållbar utveckling utifrån social, ekonomisk och ekologisk aspekt är prioriterat målområde för hela TP förskolor.

Pojke åker rutschkana. Barn leker i sandlådan på förskolan

Välkommen till oss på 84:an!

Kontakuppgifter till förskolan

Rektor: Cecilia Kvarnryd 070-148 93 78
Skolchef: Solveig Kasperi

Öppettider: 07.30 – 17.00
Adress: Åsögatan 84, 118 29 Stockholm
Telefon: 073-429 02 84

Ansök om förskoleplats på Stockholms stads hemsida:

Sök plats på förskolan – Stockholms stad (forskola.stockholm)

Här finns alla regler kring ansökan, köhantering och avgifter.