Sagogården Förskola Lokal

Sagogården

SAGOGÅRDENS
FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

Sagogården har en gård med stora ytor och gott om utrymme för rörelse, lek och äventyr. Vi finns i Kista i ett naturskönt område omgivet av radhus och flerfamiljshus med närhet till skog, naturområden, skola, bibliotek, kulturutbud och kommunala kommunikationsmedel.

Sagogården startade 1979 i kommunal regi och 1992 övergick verksamheten till att drivas privat som ett personalkooperativ. 1998 ombildades förskolan till ett aktiebolag. Från och med Januari 2016 är TP Förskolor, Sagogårdens nya huvudman.

Enheten består av fyra förskoleavdelningar: Lönneberga, Blåbärsskogen, Villekulla och Tomtebo samt en förskoleklass med fritidshem för barn upp till tio år. På varje förskoleavdelning arbetar tre utbildade pedagoger, minst en förskollärare och två barnskötare.

I förskoleklassen arbetar en förskollärare, en fritidspedagog och en barnskötare.  Fritidshemmet Junibacken är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder till och med vårterminen det år då de fyller tio år.

Vi har eget kök med en kock som lagar vår mat. Vi serverar ekologisk mjölk och smör, och en stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiskt

På Sagogården ser vi barnen som kompetenta medforskare. Vi ska stödja och locka fram barnens egna tankar och nyfikenhet och inte servera färdiga svar och lösningar. Vi strävar först och främst efter att ge barnen verktygen till att förstå och utveckla sitt eget lärande och se sin egen förmåga snarare än att ge färdig kunskap. Vi har ett temainriktat arbetssätt där vi vill att barnen får möta en mångfald. En mångfald av interkulturella möten, erfarenheter, miljöer, material och aktiviteter som utmanar till utveckling.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande. För att dokumentera vår verksamhet på förskolan arbetar vi med det digitala dokumentationsverktyget Tyra. Tyra används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

Samarbetet mellan förskolan och dig som förälder är viktigt. Vi tror på en öppen dialog där dina tankar och åsikter är betydelsefulla. Utöver utvecklingssamtal anordnas drop-in fika, föräldramöten och andra aktiviteter där du som förälder får möjlighet att möta förskolans medarbetare.

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan Lpfö-18 samt efter
TP förskolors koncept:
Språkutveckling utifrån Språka med TP (Före Bornholmsmodellen)
Praktisk matematik utifrån materialet ”Räkna med TP
Relationskompetens/förhållningssätt

 

TP Förskolor följer Stockholm Stads ramtider.

 

Rektor: Anette Rosendahl
Arbetsplatsledare: Jenni Mäkelä
Skolchef: Solveig Kasperi
Sagogårdens hemsida

Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Ringstedsgatan 69, 164 48 Kista
Tel: 08-750 99 53