Förskola Täby

Ängsholmens förskola

Ängsholmens Förskola

Ängsholmens Förskola är en mindre förskola belägen i ett grupphusområde i södra Gribbylund. Förskolan är omgiven av lugn, naturskön miljö med ängar och närhet till Rönningesjön samt skogsområden. Vi har en avdelning där barnen är i åldrarna 1-5 år

 

Hos oss är det viktigt att alla känner sig trygga, blir sedda och bekräftade varje dag! Omtanke, kamratskap och hänsyn är viktiga ord i vår verksamhet.

 

Vi vill att tiden på förskolan ska bli en händelsefylld och minnesrik tid. Hos oss gör vi plats för mycket lek, skratt, lärande och forskande! Det bästa vi vet är att få stoppa ned massor av erfarenheter, upplevelser, minnen och olika kunskaper i barnens “ryggsäck” som de kan bära med sig i livet. Vi har ett utforskande arbetssätt där vi startar projekt utifrån barnens nyfikenhet och intressen. Pedagogerna fångar upp och utvecklar projekten vidare tillsammans med barnen.

 

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan Lpfö98/16 samt efter TP förskolors koncept:

  • Språkutvecklande arbetssätt utifrån materialet ”Språka med TP
  • Praktisk matematik utifrån materialet “Räkna med TP”
  • Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juuls ” Det kompetenta barnet”
  • Hållbar utveckling:
    Vi har erövrat Grön-Flagg certifikat för vårt miljöarbete mot en hållbar utveckling. Vi har barnyoga och taktil barnmassage som erbjuds barnen av de pedagoger som är utbildade i taktil barnmassage.

 

De äldre barnen går på skogsmulleverksamhet i naturen varje vecka under en period varje termin. Via skogsmulle får barnen möjlighet att utveckla en förståelse för vikten att vara aktsamma om vår natur och allt som lever i den. I naturen får barnen upptäcka, uppleva, leka och lära med alla sina sinnen och med hela kroppen! Pedagogerna är utbildade skogsmulleledare via Friluftsfrämjandet.

 

Vi använder oss av digitala verktyg som ett komplement i den pedagogiska verksamheten. Ipads med lärande och utforskande appar, digitala mikroskopägg, programmeringsrobot och projektor är några av de verktyg som barnen får bekanta sig med.

På Ängsholmen använder vi oss av Pluttra som är en digital plattform för att synliggöra och dokumentera barnens upplevelser, tankar och lärande. Vårdnadshavare blir bland annat delaktiga i förskolans pedagogiska arbete via foton, film och pedagogernas reflektioner. I Pluttra sänder även förskolan allmän information via meddelanden och i kalendern.
Maten som serveras på förskolan är varierad, vällagad och ekologisk. Den tillagas av Gribby förskolas kock. På Ängsholmen har vi ett måltidsbiträde som hjälper till med omkring sysslorna till våra måltider.

Rektor: Janina Beckman
Arbetsplatsledare: Ulrika Nordin
Skolchef: Solveig Kasperi

Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Sveavägen 17, 187 62 Täby
Tel: 08-756 37 67