Näsbygårds förskola

Näsbygårds förskola

Förskola Näsbypark

Näsbygård ligger i södra Näsbypark. Vi har en stor, fin gård och gångavstånd till skog och hav.

Förskolan består av fem avdelningar varav en för yngre barn i åldrarna 1-3 år. De övriga fyra har vardera barn i åldrarna 1-5 år.
På Näsbygårds förskola erbjuder vi en verksamhet som är trygg, rolig och ständigt utmanande för våra barn. Verksamheten är utformad efter barnens intresse och deras nyfikenhet med förskolans läroplan Lpfö98/10 som grund. Vårt mål är att alla barn får tillgång till rika rum för lek, lärande, hälsa och samspel. Vi arbetar med värdegrundsarbetet SNICK & SNACK som är ett material som bygger på att träna barnets empati, hur man är en bra kompis, hur vi samarbetar och att vänskap är roligt!

Näsbygård arbetar för att skapa pedagogiska miljöer som inspirerar barnen och ger dem lust till att lära.  Vi har ett pågående miljöarbete tillsammans med barnen där vi arbetar mot hållbar utveckling och vi har fått utmärkelsen Grön Flagg som är ett verktyg och en certifiering från Håll Sverige Rent.

Vi dokumenterar barns lärande via det digitala dokumentationsverktyget Pluttra som ger möjlighet till att upptäcka, se och synliggöra barnets tankar och lärande. Pluttra används även som en plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

Vi har en stor gård som inbjuder till många lekmiljöer och mycket rörelse. Förskolan ligger även i nära anslutning till skog och grönområden.

På vår förskola serveras hemlagad, varierad och näringsrik mat från eget kök av vår fantastiska kock. Vi får nybakat bröd och säsongens frukter varje dag.
Vi firar traditioner, har sångsamlingar och gemensamma aktiviteter tillsammans kontinuerligt. Förskolan samarbetar med verksamhet över hela huset runt våra äldsta barn.

Vill ni komma på besök hos oss? Ring 08-758 34 52 så bokar vi en tid för er.
Varmt Välkommen

Rektor: Margareta Lakén
Arbetsplatsledare: Monica Persson
Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå

Öppettider: 07.00-17.30

Adress: Meijerfeldts väg 41, 183 56 Täby

Tel: 08-758 34 52