Odens förskola i Täby Kyrkby

Odens förskola

Välkommen till Odens förskola

Förskolan ligger i norra delen av Täby Kyrkby i ett villaområde med skogen inpå knutarna. Vi har en stor gård med flera olika lekmiljöer som är anpassade för att ge barnen undervisningstillfällen och stimulerande lek utomhus. På Oden har vi fyra avdelningar – Regnbågen med barn i åldrarna 1–2 år, Stjärnan 2–3 år, Månen och Solen 3–5 år. Vi har eget kök med en kock, Malin, som lagar all vår mat och serverar ekologisk mjölk och yoghurt. En stor del av våra grönsaker och frukter är ekologiska.

Som pedagoger på Odens förskola strävar vi efter att vara medforskande inspiratörer samtidigt som vi skapar utmaningar för barnen. Våra lärmiljöer är utformade för att stimulera lek och lärande. Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra just barnens lärande. Som dokumentations-och kommunikationsverktyg använder vi oss av appen TYRA. Genom TYRA sker även en stor del av kommunikationen med vårdnadshavare genom exempelvis månadsbrev och daglig information. Vi vill etablera och upprätthålla en öppen och positiv kommunikation med vårdnadshavare och som ett sätt att öka deras delaktighet och inflytande hålls varje termin ett samrådsmöte med valda representanter samt pedagoger och rektor.

Vår grundverksamhet planeras utifrån förskolans läroplan, Lpfö 18, samt efter TP förskolors koncept: – Språka med TP – Räkna med TP (ett material med praktisk matematik) – Relationskompetens samt förhållningssätt utifrån ”Det kompetenta barnet” av Jesper Juuls.

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet, främja kamratskap och betona respekt för varandra. Genom olika koncept behandlar vi värdegrundsfrågor och implementerar hela likabehandlingsplanen, som inkluderar respekt för olikheter, att vi värnar om vår miljö, natur och om varandra – ingen ska bli utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling.

Odens förskola utgår från TP:s värdeord LEK (lekfullhet, engagemang, kunskap). Leken är central i vår verksamhet där barnets bästa står i fokus. Vi vill att alla barn ska få ta del av en utbildning som är utformad utefter deras individuella förmågor där deras tankar, funderingar och önskningar ses som stora tillgångar. Vi vill att Oden ska vara en trygg mötesplats där barnen får förundras, prova, våga misslyckas – och prova igen.

Vi har en samrådsgrupp på förskolan som består av vårdnadshavare från varje avdelning, avdelningsansvariga från varje avdelning samt rektor. Samrådet träffas ett par gånger per läsår. Samrådets syfte är att vara en länk mellan vårdnadshavarna och förskolan skapa förutsättningar för dialog och insyn i förskolans utbildning och organisation.

 

Rektor: Ann-Sofie Jarl
Tel: 073-966 88 02

Arbetsplatsledare:  Sofia Wallin (avd. Solen) och Linda Wååk (avd. Regnbågen).
Skolchef: Ulrika Frisk

Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Odensvägen 7, 187 73 Täby
Tel: 08-510 106 78

Kök: 073-966 87 43
Stjärnan: 073-966 87 37
Regnbågen: 073-966 87 38
Solen: 073-966 87 39
Månen: 073-966 87 40