Odens förskola i Täby Kyrkby

Odens förskola

Odens Förskola

Odens Förskola ligger i norra delen av Täby Kyrkby, i ett villaområde med skogen inpå knutarna. Vi har en härlig gård med flera olika lekmiljöer som är anpassade att ge barnen en stimulerande utelek. Förskolan består av sex avdelningar. För närvarande är Stjärnan, Kometen och Regnbågen avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år, avd Raketen, Solen och Månen har barn i åldrarna 3-5 år.

 

Vi har eget kök med en kock som lagar vår mat. Vi serverar ekologisk mjölk och smör, och en stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiskt.

 

Som pedagog vill vi vara medforskare och inspiratörer samt ge barnen utmaningar. Vår miljö på förskolan ska utmana och stimulera till lek och lärande. Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande. För att dokumentera vår verksamhet på förskolan använder vi Tyra, som är ett digitalt verktyg för förskolan. Tyra används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

 

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet och betonar kamratskap respekt för varandra. Vi arbetar med ”Snick och Snack” som är ett koncept som tar upp värdegrundsfrågor och behandlar hela likabehandlingsplanen. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra och att vi ska vara rädda om vår natur och miljö. Vi ger leken stor plats i vår verksamhet. 5-åringarna har egen verksamhet en dagar i veckan.
På Odens Förskola arbetar vi med och har fått Grön Flagg.

 

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan Lpfö18 samt efter TP förskolors koncept:

  • Språka med TP
  • Praktisk matematik utifrån materialet ”Räkna med TP
  • Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juuls ” Det kompetenta barnet”

 

Rektor: Jenny Tangas
Arbetsplatsledare:  Sofia Wallin
Skolchef: Ann-Katrin Thunbrå

Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Odensvägen 7, 187 73 Täby
Tel: 08-510 106 78