Odens förskola i Täby Kyrkby

Odens förskola

Välkommen till Odens förskola

Förskolan ligger i norra delen av Täby Kyrkby i ett villaområde med skogen inpå knutarna. Vi har en stor gård med flera olika lekmiljöer som är anpassade till att ge barnen undervisningstillfällen och stimulerande lek ute.

På Oden har vi fyra avdelningar. Stjärnan och Regnbågen har barn i åldrarna 1-3 år , Solen och Månen har barn i åldrarna 3-5 år.

Vi har eget kök med en kock som lagar all vår mat. Vi serverar ekologisk mjölk, yoghurt och en stor del av våra grönsaker samt frukt är ekologiska.

 

Som pedagog vill vi vara medforskare och inspiratörer samtidigt som vi ger barnen utmaningar. Vår miljö på förskolan ska utmana och stimulera till lek och lärande. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation synliggöra barnens lärande. Som plattform för information, kommunikation och dokumentation använder vi oss av TYRA.

I vårt arbete lägger vi stor vikt att fånga barnens nyfikenhet och betonar kamratskap samt respekt för varandra, Vi arbetar med olika koncept som tar upp värdegrundsfrågor och behandlar hela likabehandlingsplanen. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra och att vi ska vara rädda om varandra, vår natur och miljö. VI ger leken stor plats i vår verksamhet där 3, 4 och 5 åring har egna verksamheter en till två dagar i veckan.

 

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan, Lpfö 18, samt efter TP förskolors koncept:

  • Språka med TP
  • Räkna med TP som är ett material med praktisk matematik
  • Relationskompetens samt förhållningssätt utifrån ”Det kompetenta barnet” av Jesper Juuls

 

Rektor: Ann-Sofie Jarl
Tel: 073-966 88 02

Arbetsplatsledare:  Sofia Wallin
Skolchef: Ulrika Frisk

Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Odensvägen 7, 187 73 Täby
Tel: 08-510 106 78

Kök: 073-966 87 43
Stjärnan: 073-966 87 37
Regnbågen: 073-966 87 38
Solen: 073-966 87 39
Månen: 073-966 87 40