Förskola Ballstalund Vallentuna

Bällstalunds förskola

Bällstalunds förskola

Bällstalunds förskola ligger i det nybyggda området Bällstalund i södra Vallentuna. Nära kommunikation och infartsparkering.

Vi har en stor trädgård med olika lekmiljöer och en härlig grillplats. Förskolan består av tre avdelningar: Fröet 1-3 år, Grodden 1-3år och Knoppen 4-5år. På Bällstalund erbjuder vi en verksamhet som är trygg, rolig och ständigt utmanande för våra barn. Utbildningen är utformad efter barnens intresse och deras nyfikenhet med förskolans läroplan Lpfö18 som grund.

Vi bedriver ett medvetet natur- och miljöarbete tillsammans med barnen och har av organisationen Håll Sverige Rent erövrat utmärkelsen ”Grön Flagg”. Vi använder oss av “Gröna Linjen” som ett led i vårt ”Grön Flagg” arbete där vi sorterar matavfall som sedan blir biogas.

Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete som bygger på att träna barnets empati, hur man är en bra kompis och hur vi samarbetar. Metodiken som vi arbetar utifrån heter ” Drömmen om Det goda” och består av fyra övningsformer: Stillhet, Reflektion, Beröring och Rörelse. Dessa fyra övningsformer grundar sig på forskning och erfarenhet. Forskningen visar att metodiken förebygger psykisk ohälsa och mobbning bland barnen. Den utvecklar förmågan till avslappning och uppmärksam närvaro, underlättar inlärning och förbättrar relationerna mellan barnen. Syftet är att ge barnen en möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro. Något som är otroligt viktigt i vår stressade värld. En värld där barnen hela tiden matas med yttre stimuli. Genom denna metod får man verktyg och värdefull erfarenhet som man bär med sig hela livet.

Vi använder oss av det digitala verktyget Tyra som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

krav

För att barnen ska få hälsosam och god mat lagas klimatsmart mat. Förskolan är Kravcertifierad på nivå 2. 80 % av det totala inköpsvärdet består av ekologiska och MSC- certifierade livsmedel varav 50 % är KRAV-certifierade livsmedel. KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Många av våra livsmedel köper vi från Alt Grönt i Vallentuna, som är en av Sveriges största grossister för ekologiska produkter. Vår välutbildade kock lagar vegetarisk mat ett par gånger i veckan med syfte att både spara på vår miljö och att barn och pedagoger ska få ytterligare ett bra och hälsosamt alternativ till våra måltider.

Rektor: Elizabet  Hellenberg, tel: 070-554 43 58
Arbetsplatsledare: Anette Gulding
Skolchef: Ulrika Frisk

Öppettider: 06.30-17.00

Adress: Fritzbergsvägen 109, 186 49 Vallentuna

Telefon:
Knoppen 073-966 87 51
Grodden 073-966 87 52
Fröet 073-966 87 53