VÅR VERKSAMHETSIDÉ

 

VÅR VISION

TP Förskolor AB ger den bästa grunden för ett livslångt lärande.

 

VERKSAMHETSIDÉ

Att med välutbildade och socialt kompetenta pedagoger bedriva utvecklande förskoleverksamhet
innefattande Omsorg, Lek och Lärande i en kreativ miljö

TP:s värdeord – LEK

Animerad Bild på slott

Lekfullhet

Animerad bild

Engagemang

Animerad bild på hjärna

Kunskap

 

TP:S KONCEPT

Språka med TP

– Språkutveckling och kommunikativ förmåga. Med stöd av Språka med TP får pedagogerna
ett verktyg att systematiskt och kontinuerligt stimulera språkmedvetenheten hos barnen.

Hållbar förskola

– Grön Flagg är en miljöutmärkelse från stiftelsen Håll Sverige Rent och syftar till kontinuitet i
miljöarbetet
– Förståelse för naturvetenskapligt tänkande
– Hälsa – kost, massage (taktil) och yoga
– Kemikaliesmart förskola

Räkna med TP

– Matematik och logiskt tänkande. Vi har ett eget inspirationsmaterial för våra pedagoger,
som är en sammanställning av hur vi arbetar med matematik på förskolenivå.

Relationskompetens

– Handlar om vårt förhållningssätt och varje individs eget ansvar i en relation. Vi arbetar med
att stärka varje barns självkänsla.

rakna-skogen
EU-logotyp-skolmjolk