Sjökadettens förskola Täby Näsbypark

Sjökadettens förskola

Sjökadettens Förskola

Sjökadettens förskola ligger i ett villaområde i Näsbypark och består av två avdelningar. På Styrbord går de äldre barnen och på Babord de yngre barnen. Vi har öppet mellan 7.00 och 17.30 och tar emot barnen utomhus på morgonen för att sedan gå in och äta frukost. Vi samarbetar mellan avdelningarna, både när barnen träffas ute på gården men även i olika grupper och projekt över avdelningarna samt vid måltider och lek då barnen gärna besöker varandras avdelningar. Målet med detta är att alla barn ska känna sig trygga med varandra och alla pedagoger, att stärka gemenskapen i huset och att barnen kan hjälpas åt och lära av varandra.

Vår utbildning bygger på förskolans läroplan, Lpfö18, och utifrån detta styrdokument arbetar vi med normer och värden, omsorg, lek och lärande och barnens delaktighet och inflytande. Vårt mål är att våra barn ska erbjudas en utbildning som är trygg, innehållsrik, lärorik och rolig och som gör att de trivs under sin dag hos oss. Förutom Lpfö18 arbetar vi med FN:s Barnkonventionen och vi skriver och uppdaterar varje läsår en plan mot kränkande behandling.

Barnens egna lekar ges stor tid och plats under deras dagar hos oss då vi anser att leken är det absolut viktigaste för barnens utveckling och lärande.

Vi vistas flera gånger om dagen ute på vår gård där vi erbjuder barnen olika aktiviteter och vi gör ofta utflykter i vår närmiljö då vi har närhet till skogen och flera lekplatser och grönområden.

Vi får varje dag mat från ekologisk catering, Sandborgen och en dag i veckan har vi som projekt att vi lagar vår egen mat då barnen får vara med att välja, handla, tillaga och servera maten. På eftermiddagen serveras barnen frukt till mellanmål.

Vi använder Tyra, som är ett digitalt verktyg för förskolan. Tyra används som plattform för information, kommunikation och dokumentation mellan förskola och hem och är ett sätt att ge vårdnadshavare delaktighet och inflytande i sitt barns vardag på förskolan.

 

Vid frågor eller om ni är intresserade av att boka en tid för visning är ni välkomna att kontakta oss på mail: sjokadetten@tpforskolor.se

 

Rektor: Jenny Tangas
Arbetsplatsledare: Hanna Fransson
Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå

 

Öppettider: 07:00-17:30
Mobilnummer Babord: 073-9668724
Mobilnummer Styrbord: 073-9668725