Sjökadettens förskola

Sjökadettens förskola

Sjökadettens Förskola

Sjökadettens förskola ligger i ett lugnt villaområde i Näsbypark. Vi har en härlig gård med både äppel- och päronträd, närhet till flera fina lekplatser, grönområden, skog och sjö. Förskolan består av två avdelningar. På Styrbord går de äldsta barnen och på Babord de yngre barnen.  Vi har öppet mellan 7.00–17.30 och under tidig morgon och sen eftermiddag är vi tillsammans på en avdelning.

 

På vår förskola tycker vi om att vara utomhus och vi erbjuder barnen olika aktiviteter ute på vår gård. Där vistas vi en eller flera gånger om dagen och vi gör varje vecka utflykter i vår närmiljö.

 

Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan Lpfö18 och utifrån den arbetar vi med språk, matematik, skapande aktiviteter, naturvetenskap och teknik.

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet och betonar kamratskap respekt för varandra. Vi arbetar med ”Snick och Snack” som är ett koncept som tar upp värdegrundsfrågor och behandlar hela likabehandlingsplanen. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra och att vi ska vara rädda om vår natur och miljö samt att stärka barnets tro på sig själv.

Vi ger leken stor plats i vår verksamhet. Den fria leken, och alla fördelar vi tycker den innebär, har stort utrymme i vår verksamhet.

För att dokumentera vår verksamhet på förskolan använder vi Tyra, som är ett digitalt verktyg för förskolan. Tyra används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

 

Vi får varje dag mat från ekologisk catering. Vi har erövrat utmärkelsen ”Grön Flagg” som är en miljöcertifiering för förskolor. Sedan höstterminen 2015 började vi med ”Gröna linjen”, som innebär att vi slänger våra matrester i ett särskilt kärl som hämtas och bearbetas till biogas.

 

Rektor: Jenny Tangas
Arbetsplatsledare: Hanna Fransson
Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå

Öppettider: 07.00-17.30