Norrgårdens förskola

Norrgårdens förskola

Norrgårdens förskola

Norrgården är en liten förskola som ligger i bostadsområdet Norrgården i Vallentuna. Förskolan är belägen i ett område med närhet till skog, natur och andra intressanta platser för barn att utvecklas på. Vårt ledord på förskolan är LEK.

L för lekfullhet
E för engagemang
K för kunskap.

Dessa tre värdeord är väldigt viktiga för oss och vi ser till att ditt barn utvecklas samtidigt som de får vara barn och leka. På vår förskola får ditt barn en trygg miljö med ansvarsfulla pedagoger. Verksamheten är utformad efter barnens intresse och deras nyfikenhet med förskolans läroplan Lpfö18 som grund. Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete som bygger på att träna barnens empati. Hur man är en bra kompis och hur vi samarbetar är några av de kärnfrågor vi arbetar med.

På Norrgårdens förskola står barnet i centrum vid planering och genomförande av utbildningen. Målet är att tillsammans skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för barnens utveckling.
Vi använder vår likabehandlingsplan som grund och vi arbetar efter samma värderingar. En positiv värdegrund handlar om att inspirera till att se möjligheter, visa öppenhet och på ett respektfullt sätt möta barn och vårdnadshavare. När vi lär barnen förståelse för alla människors lika värde skapar vi även en gemenskap, något som vi tycker är väldigt viktigt på vår förskola.

Välkommen in till oss på Norrgårdens förskola i Vallentuna!

Kontaktinformation Norrgårdens förskola

Öppettider: 06.30 – 17.00
Adress: Norrgården 24 B, 186 44 Vallentuna
Tel: 073 – 966 87 74

Rektor: Elizabet Hellenberg , Tel: 070 – 554 43 58
Skolchef: Ulrika Frisk, Tel: 070 – 554 38 78
Arbetsplatsledare: Lotta Liard, Tel: 073 – 966 87 74