Norrgårdens förskola

Norrgårdens förskola

Norrgårdens förskola

Norrgården är en liten förskola som ligger i bostadsområdet Norrgården i Vallentuna. Vi har nära till skog och natur och flera inspirerande lekplatser. Lek och utevistelse ges stort utrymme i vår verksamhet. Verksamheten är utformad efter barnens intresse och deras nyfikenhet med förskolans läroplan Lpfö18 som grund.

Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete som bygger på att träna barnets empati, hur man är en bra kompis och hur vi samarbetar. För att göra detta värdegrundsarbete tydligt och konkret för barnen använder vi ett material som heter SNICK & SNACK. Det är ett material som bygger på att träna barnets empati, hur man är en bra kompis, hur vi samarbetar och att vänskap är roligt!

Under höstterminen 2017 har vi utvecklat vårt värdegrundsarbete genom att börja arbeta hälso- och fredsinriktat med något som heter ” Drömmen om det goda” som består av fyra övningsformer: Stillhet, Reflektion, Beröring och Rörelse. Dessa fyra övningsformer grundar sig på forskning och erfarenhet. Forskningen visar att metodiken förebygger psykisk ohälsa och mobbning bland barnen. Den utvecklar förmågan till avslappning och uppmärksam närvaro, underlättar inlärning och förbättrar relationerna mellan barnen. Syftet är att ge barnen en möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro. Något som är otroligt viktigt i vår stressade värld. En värld där barnen hela tiden matas med yttre stimuli. Genom denna metod får man verktyg och värdefull erfarenhet som man bär med sig hela livet.

Tillsammans med barnen har vi ett pågående miljöarbete där vi arbetar mot hållbar utveckling och vi har fått utmärkelsen Grön Flagg som är ett verktyg och en certifiering från Håll Sverige Rent. Vi använder oss av “Gröna Linjen” som ett led i vårt ”Grön Flagg” arbete där vi sorterar matavfall som sedan blir biogas.

Vi dokumenterar barnens lärande och tillsammans med barnen upptäcker och synliggöra vi barnets tankar, utveckling och lärande.

Kontaktinformation Norrgårdens förskola

Öppettider: 06.30 – 17.30
Adress: Norrgården 24-26, 186 44 Vallentuna
Tel: 073 – 96 687 74

Rektor: Elizabet Hellenberg
Skolchef: Ulrika Frisk
Arbetsplatsledare: Mattias Hjerten