Holmgårdens Förskola

Holmgårdens förskola

Förskola Täby Kyrkby

Holmgårdens förskola är en förskola som ligger vid Skolhagenskolan vid Täby Kyrkby station. Inomhus är det stora ljusa lokaler anpassade till förskola och utomhus har vi en stor fin gård med möjlighet till många olika aktiviteter. Vi har endast ett par minuters promenad till en mycket varierad och uppskattad lekpark. Vi har nära till skog och bibliotek där vi både lånar böcker och utnyttjar deras kulturutbud.

Förskolan har fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-5 år och två avdelningar för barn mellan 1-3 och 3-5 år. Två avdelningar bedriver traditionell svensk förskolepedagogik och två avdelningar arbetar efter Maria Montessoris pedagogik.

Som komplement till utbildningen använder vi oss av det digitala verktyget Tyra där vi bland annat dokumenterar barnens lärande. Det är samtidigt en kommunikationskanal mellan förskola och hem. Genom Tyra får vårdnadshavarna en inblick i förskolans utbildning och kan samtala med barnet hemma om det som har hänt på förskolan.

Förskolan har ett eget tillagningskök och en egen kock, Misel, som lagar god och näringsrik mat till barn och pedagoger. Kocken levererar även mat till en annan förskola inom företaget.

Vi har en aktiv samrådsgrupp på förskolan som består av representanter från de fyra avdelningarna samt personalrepresentanter och rektor. Samrådet träffas ett par gånger per läsår. Samrådets syfte är att skapa förutsättningar för dialog och insyn i förskolans utbildning och organisation. Inför läsåret 22/23 kommer nya representanter att utses. När de är tillsatta kommer kontaktuppgifter till dem att finnas här.

Förskolans avdelningar

Traditionell svensk förskolepedagogik
Blåbär: 1-5 år
Lingon: 1-5 år

Montessori
Kuben: 1-3 år
Ellipsen: 3-5 år

Blåbär:
Mail: blabar.hg@tpforskolor.se
Lingon:
Mail: lingon.hg@tpforskolor.se
Kuben:
Mail: kuben.hg@tpforskolor.se
Ellipsen:
Mail: ellipsen.hg@tpforskolor.se

Adress: Skolhagsvägen 1 a, 187 77 Täby
Telefon: 08-510 154 00


Arbetsplatsledare:
Lotta Rosén (Föräldraledig)
Jehanni Halvarsson

Rektor:
Ann-Sofie Jarl
Tel: 073-966 88 02

Skolchef:
Ulrika Frisk