Holmgårdens Förskola

Holmgårdens förskola

Förskola Täby Kyrkby

Holmgårdens förskola ligger bredvid Skolhagenskolan vid Täby Kyrkby station. Inomhus är det stora ljusa lokaler anpassade till förskola och utomhus har vi en stor fin gård med möjlighet till många olika aktiviteter. Vi har endast ett par minuters promenad till en mycket varierad och uppskattad lekpark. Vi har nära till skog och bibliotek där vi både lånar böcker och utnyttjar deras kulturutbud.

Förskolan har fyra avdelningar, två avdelningar bedriver traditionell svensk förskolepedagogik och två avdelningar arbetar efter Maria Montessoris pedagogik.

Som ett komplement till utbildningen använder vi oss av det digitala verktyget Tyra där vi bland annat dokumenterar barnens lärande. Det är samtidigt en kommunikationskanal mellan förskola och hem. Genom Tyra får vårdnadshavarna en inblick i förskolans utbildning och kan samtala med barnet hemma om det som har hänt på förskolan.

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet, främja kamratskap och betona respekt för varandra. Genom olika koncept behandlar vi värdegrundsfrågor och implementerar hela likabehandlingsplanen, som inkluderar respekt för olikheter, att vi värnar om vår miljö, natur och om varandra – ingen ska bli utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling.

Holmgårdens förskola utgår från TP:s värdeord LEK (lekfullhet, engagemang, kunskap). Leken är central i vår verksamhet där barnets bästa står i fokus. Vi vill att alla barn ska få ta del av en utbildning som är utformad utefter deras individuella förmågor där deras tankar, funderingar och önskningar ses som stora tillgångar. Vi vill att förskolan ska vara en trygg mötesplats där barnen får förundras, prova, våga misslyckas – och prova igen.

Förskolan har ett eget tillagningskök och en egen kock, Misel, som lagar god och näringsrik mat till barn och pedagoger. Kocken levererar även mat till en annan förskola inom företaget.

Vi har en samrådsgrupp på förskolan som består av vårdnadshavare från varje avdelning, avdelningsansvariga från varje avdelning samt rektor. Samrådet träffas ett par gånger per läsår. Samrådets syfte är att vara en länk mellan vårdnadshavarna och förskolan skapa förutsättningar för dialog och insyn i förskolans utbildning och organisation.

Förskolans avdelningar

Traditionell svensk förskolepedagogik
Blåbär: 1-5 år
Lingon: 1-5 år

Montessori
Kuben: 1-3 år
Ellipsen: 3-5 år

Blåbär:
Mail: blabar.hg@tpforskolor.se
Lingon:
Mail: lingon.hg@tpforskolor.se
Kuben:
Mail: kuben.hg@tpforskolor.se
Ellipsen:
Mail: ellipsen.hg@tpforskolor.se

Adress: Skolhagsvägen 1 a, 187 77 Täby
Telefon: 08-510 154 00


Arbetsplatsledare:
Lotta Rosén (Föräldraledig)
Jehanni Halvarsson

Rektor:
Ann-Sofie Jarl
Tel: 073-966 88 02

Skolchef:
Ulrika Frisk