Slottsbyns förskola

Slottsbyns Förskola

Slottsbyns Förskola

Slottsbyns Förskola ligger i Steninge Slottsby. Förskolan är placerad bakom Steningeladan.
Förskolan omges av en stor gård med gräs och träd. Förskolan består av 1 avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan startade i januari 2020 och kommer att under våren inskola barn för att på hösten 2020 ha c:a 20 barn.

 

Pedagogik

Vi strävar efter att ha kvalitet på vår utbildning och detta gör vi genom att se till att vår undervisning upplevs innehållsrik och intressant för barnen. Leken är central hos oss i allt det vi gör för att barnets lärande ska bli så meningsfull och lustfylld som möjligt.

Som komplement till utbildningen kommer vi att använda oss av det digitala verktyget Tyra där vi bland annat dokumenterar barnens lärande samt är en kommunikationskanal mellan förskola och hem. Genom Tyra får vårdnadshavarna en inblick i förskolans utbildning och kan samtala med barnet hemma om det som har hänt på förskolan.

 

Våra lärmiljöer

Inomhus erbjuder vi barnen tydliga lärmiljöer som är baserade på läroplanen.  Vår strävan är att våra lärmiljöer ska vara tillgängliga, självinstruerande och tilltalande för barnen. Tillgängliga lärmiljöer och material ser vi som en del i vårt arbete med barns delaktighet och inflytande över vår utbildning.

 

Samverkan förskola och hem

Samarbetet mellan förskola och hem är betydelsefullt för att barnet ska känna sig tryggt på förskolan. Vi erbjuder olika forum där vårdnadshavare kan vara delaktiga till exempel möte för vårdnadshavare där vi visar vår utbilning, traditioner och samrådsmöte.

Vi arbetar utifrån Lpfö-18, FN:s barnkonvention och TP:s mål och riktlinjer.

 


Adress:
Steninge Slottsväg 158, 195 59 Märsta

Tfn: 073-966 87 21

 

Rektor: Christin Lundberg

Tfn: 070-754 43 38

Skolchef: Anita Hanson Lindbergh