Slottsbyns Förskola

Slottsbyns Förskola

Slottsbyns förskola är en mindre förskola med plats för 40 barn uppdelade på 2 avdelningar. Eken och Granen. Avdelningarna är fina och rymliga och anpassas efter varje barngrupp. Vi har en stor och fin naturgård som är lugnt belägen i en lummig miljö i Steninge slottsby. Det finns stora gräsytor för barnen att röra sig på och där upptäcka våra vanligaste insekter och djur. Gården är uppdelade i flera olika stationer såsom läs och språkstation, naturhörna med insektshotell och odlingslådor, sandlåda och små stugor där barnen kan få fritt spelrum för fantasi och lek. Vi tycker om att vara ute och är i regel ute en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. En gång i veckan går de äldre barnen på Skogsäventyr till en närliggande skog där vi fikar, leker och undersöker naturvetenskapliga fenomen tillsammans.

På Slottsbyn finns värme och arbetsglädje hos alla pedagoger och vi lägger stor vikt vid trygghet och   att alla, stora som små ska trivas. Leken är central i allt det vi gör för att barnens lärande ska bli så meningsfull och lustfylld som möjligt.

Vi arbetar med projekt och barnen delas upp i mindre projektgrupper så att alla barn ska få möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över sina dagar på förskolan.
Som komplement till utbildningen använder vi oss av det digitala verktyget Tyra där vi dokumenterar barnens lärande men också en kommunikationskanal mellan förskolan och hemmet. Genom Tyra får vårdnadshavarna en inblick i förskolans utbildning och med bilder och text följa sitt barns dag på förskolan.

I våra lärmiljöer inne kan barnen utmanas i rollspel, utforska inom naturvetenskap, utvecklas inom bygg och konstruktion. Vi har en fin ateljé där barnen själva skapar och provar på många olika material utefter sin egen inspiration och lust. Möbler och material är tillgängliga för barnen på deras nivå för att stimulera till självständighet. Miljöerna är levande och förändras utefter barnens intressen.

Vi arbetar utifrån Lpfö-18, FN:s barnkonvention och TP:s mål och riktlinjer.

Adress: Steninge Slottsväg 158, 195 59 Märsta

Telefon:
Eken: 073-966 87 21
Granen: 072-148 37 43

Biträdande Rektor: Johanna Sjöberg Lust

Tfn: 070-754 43 38

Rektor: Jenny Tangas

Tfn: 073-966 88 01

Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå

Tfn: 070-554 52 39