Förskolebarn leker

Sehlstedtsgatans Förskola

Sehlstedtsgatans Förskola – Östermalm & Gärdet

Sehlstedtsgatans Förskola ligger på Östermalm i nära anslutning till Gärdet med fantastiska grönområden, lekparker och kultur beläget precis intill.

Förskolan har 3 avdelningar där barnen är indelade på Ekan 1-2 års grupp, Skeppet 2-3 års grupp och Fartyget 4-5 års grupp, med en förskollärare på varje avdelning. Miljön är utformad så att den ska utmana och inspirera barnen utifrån mognad och utveckling.

Utvecklande förskola på Östermalm

Förskolans barnsyn är att barnet har från början en egen drivkraft och lust att vilja lära och förstå sin omvärld.  Materialet som vi erbjuder ska främja och utmana barnens kreativitet i skapandeverksamhet, lek, bild, rörelse, sång, musik och drama. Vårt mål med förskolan på är att skapa kreativa och nyfikna barn.

Materialet i bygg- och konstruktionslek ska stimulera barnen till nya idéer som utmanar deras tänkande, problemlösning och kreativa förmåga.

Logik, problemlösning & naturen i fokus

Genom dialog och samtal får barnen ge uttryck för sina uppfattningar och känslor, kunskaps- och identitetsutveckling och samtidigt tillägna sig nya ord och begrepp.

Barnen ska tillsammans med andra få möjlighet att förstå, lösa problem och tillämpa matematiskt och logiskt tänkande. Utifrån läroplanens mål och riktlinjer ska det finnas ett varierat material tillgängligt.  Uppgifter av olika svårighetsgrad presenteras på ett sätt som främjar barnens nyfikenhet att undersöka, jämföra, sortera, dra slutsatser och komma fram till olika lösningar.

För att få förståelse för natur och naturvetenskapligt tänkande används den omgivande naturen kring förskolan på Östermalm. Vi utforskar närområdet för att observera, iaktta och öka förståelsen och samspelet mellan människa & miljö utifrån barnens intressen och erfarenheter samt utifrån läroplanens mål och riktlinjer.

 

Förskola med digitala verktyg

Dokumentationen fungerar som ett verktyg för reflektion och planering för att följa upp och fördjupa bilden av verksamheter. För att dokumentera vår verksamhet på förskolan använder vi oss av Tyra-appen, som är ett digitalt verktyg för förskolan. Tyra-appen används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

Tyra-appen

 

Näringsrik & varierad kost från vår egna kock

På Sehlstedtsgatan har vi vår egen kock. Barnen äter i en matsal. Vi serverar näringsriktig kost med utgångspunkt i Livsmedelsverkets rekommendationer om ”Bra mat i förskolan”. Vi stävar att så mycket som möjligt av de vi serverar är kravmärkt och närodlat.

 

Kontakta vår förskola på Östermalm

Rektor: Sandra Karlsson 
Tfn: 072 – 148 37 44

Skolchef: Ulrika Frisk

Adress: Sehlstedtsgatan 7, 115 28 Sthlm
Fartyget: 073 – 518 17 74
Skeppet: 073 – 518 17 73
Skutan: 073 – 518 17 72
Ekan: 073 – 518 17 71
Jollen: 073 – 518 17 70
kök: 073 – 518 17 76

 

Ansökan om plats på förskolan

Förskolans platser fördelas enligt följande urvalsgrunder:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola
  2. Barn med platsgaranti som riskerar att  inte få plats inom garantitiden.
  3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  4. Barn med längst kötid som önskar  plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering det vill säga äldre barn går före yngre.

 

För info och köhantering gå in på följande länk:
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/ansoka-till-forskola/

TP Förskolor följer Stockholm Stads ramtider.