Förskola i Norrtälje & Rimbo

Vår förskola i Norrtälje heter Vallby Hage och ligger i Rimbo. Vill du läsa mer om den kan du klicka på den här nedan. Vår förskola i Norrtälje, Rimbo erbjuder en härlig miljö som erbjuder och inspirerar till utforskande och lek.

Förskola i Norrtälje med tydlig läroplan

Förskolan arbetar med läroplan för förskolan (Lpfö98/10) efter TP:s koncept med följande:

  • Språkutveckling för barnen utifrån ”Före Bornholmsmodellen”.
  • Praktisk matematik utifrån vårt material ”Räkna med TP”.
  • Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juhls bok ”Det kompetenta barnet”.
  • Hållbar utveckling och miljö med inspiration från stiftelsen ”Håll Sverige Rent” med målet att sträva mot att erövra Grön Flagg.
  • Vi har pedagoger som utbildats i taktil barnmassage som erbjuds.

Vill ni veta mer om Vallby Hage förskola i Rimbo? Klicka på bilden nedan. Varmt välkomna att kontakta oss för mer information om våra förskolor i Norrtälje.