Förskola i Norrtälje & Rimbo

Vår förskola i Norrtälje heter Vallby Hage och ligger i Rimbo. Vill du läsa mer om den kan du klicka på den här nedan. Vår förskola i Norrtälje, Rimbo erbjuder en härlig miljö som erbjuder och inspirerar till utforskande och lek.

Förskola i Norrtälje med tydlig läroplan

Förskolan arbetar med läroplan för förskolan (Lpfö98/10) efter TP:s koncept med följande:

  • Språkutveckling för barnen utifrån ”Före Bornholmsmodellen”.
  • Praktisk matematik utifrån vårt material ”Räkna med TP”.
  • Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juhls bok ”Det kompetenta barnet”.
  • Hållbar utveckling och miljö med inspiration från stiftelsen ”Håll Sverige Rent” med målet att sträva mot att erövra Grön Flagg.
  • Vi har pedagoger som utbildats i taktil barnmassage som erbjuds.

Utvecklande förskolor – hitta rätt förskoleplats i Norrtälje

Förskolan ska vara en säker plats för utveckling och kunskapsgivande. Våran ambition är att lära barnen och ge de en stabil grund att stå på inför framtiden.
Vi låter barn vara barn samtidigt som vi lär ut rätt värderingar.

Vill ni veta mer om Vallby Hage förskola i Rimbo? Klicka på bilden nedan. Varmt välkomna att kontakta oss för mer information om våra förskolor i Norrtälje.