Hyttens förskola

Hyttens Förskola

Förskola Viggbyholm

Hytten ligger centralt i norra Viggbyholm.
Vår gård är fantastisk med både fruktträd och buskar. Förskolan har tre avdelningar, Storken och Hägern för våra yngsta barn 1-3 år Viggen och Ugglan för våra äldre barn 2,5-5 år.

Vi har eget kök med en kock som lagar vår mat. Vi serverar ekologisk mjölk och smör, och en stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiskt.

Som pedagog vill vi vara medforskare och inspiratörer samt ge barnen utmaningar. Vår miljö på förskolan ska utmana och stimulera till lek och lärande. Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande. För att dokumentera vår verksamhet på förskolan arbetar vi med det digital dokumentationsverktyget Tyra, Tyra används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet och betonar kamratskap respekt för varandra. Vi arbetar med ”Snick och Snack” som är ett koncept som tar upp värdegrundsfrågor och behandlar hela likabehandlingsplanen. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra och att vi ska vara rädda om vår natur och miljö. Lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse i en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, där ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen. Vi ger leken stor plats i vår verksamhet.
Utmärkande för Hytten är vår medvetna miljöinriktning – vi har erövrat utmärkelsen Grön Flagg.
Vi har engelska för barnen i alla våra grupper på en lekfull nivå med sånger och ord.

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan Lpfö-98 samt efter
TP förskolors koncept:
Språkutveckling utifrån Språka med TP
Praktisk matematik utifrån materialet ”Räkna med TP
Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juuls ” Det kompetenta barnet”
Hållbar förskola, Miljö, förståelse för naturvetenskapligt tänkande, Grön Flagg.

Vi arbetar utifrån den reviderade Lpfö -18 (Läroplan för förskolan).

Rektor: Marie Grahn
Arbetsplatsledare: Amelie Söderberg och Ann-Sofi Jarl
Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå

Öppettider: 07.00-17.30

Adress: Tallvägen 26, 183 60 Täby
Tel: 08-756 40 31