Hyttens förskola

Hyttens Förskola

Förskola Viggbyholm

Hytten ligger centralt i norra Viggbyholm. Vår gård är fantastisk med både fruktträd och buskar.
Förskolan är uppdelad i fyra avdelningar, Storken och Viggen för våra yngsta barn 1-3 år och Hägern och Ugglan för våra äldre barn 2,5-5 år.

Vi har eget kök med en kock som lagar vår mat. Vi serverar ekologisk mjölk, och en stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiskt.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande. För att dokumentera vår verksamhet på förskolan arbetar vi med det digitala dokumentationsverktyget Tyra. Tyra används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

I vårt arbete lägger vi stor vikt att fånga barnens nyfikenhet och betonar kamratskap samt respekt för varandra. Vi arbetar med olika koncept som tar upp värdegrundsfrågor och behandlar hela likabehandlingsplanen. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra och att vi ska vara rädda om varandra, vår natur och vår miljö. Som pedagoger vill vi vara medforskare och inspiratörer samt ge barnen utmaningar. Vår miljö på förskolan ska utmana och stimulera till lek och lärande och är i ständig förändring efter barnens intresse.

Lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse i en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen. Lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse. I en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen.

Vår utbildning och allt vi gör tillsammans med barnen planeras efter förskolans läroplan, Lpfö 18. Vi arbetar också efter TP förskolors koncept:

  • Språka med TP
  • Räkna med TP som är ett material med praktisk matematik
  • Relationskompetens samt förhållningssätt utifrån ”Det kompetenta barnet” av Jesper Juul.

För att på ett mångsidigt och medvetet sätt stimulera barnens språkutveckling använder vi oss av tex. aktiv högläsning, ett eget bibliotek samt är anslutna till appen Ugglo som är ett nätbaserat bibliotek med över 1500 böcker på ca 50 olika språk.

Under läsåret 2021-2022 har vi RÖRELSE som ett gemensamt tema på förskolan.

Rektor: Marie Grahn
Arbetsplatsledare: Ann-Sofi Jarl och Amelie Söderberg 
Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå

Öppettider: 07.00-17.30

Adress: Tallvägen 26, 183 60 Täby
Tel: Storken: 073-9668757, Viggen: 073-9668759, Hägern: 073-9668758, Ugglan: 073-9668775