Hyttens förskola

Hyttens Förskola

Förskola Viggbyholm

Hyttens förskola ligger centralt i norra Viggbyholm. Vi har en stor varierad gård med både ett naturligt skogsparti och pedagogiskt utformade miljöer. Vår gård är inbjudande och det finns både fruktträd och buskar. De varierande miljöerna bjuder in till många olika möjligheter för lek och lärande utomhus. Förskolan är uppdelad i två block, Storken och Viggen för våra yngsta barn 1-3 år och Svanen för våra äldre barn 2,5-5 år. Vi har eget kök med en kock som lagar vår goda mat. Vi serverar ekologisk mjölk, och en stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiskt.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande. För att dokumentera vår verksamhet på förskolan arbetar vi med det digitala dokumentationsverktyget Tyra. Det är en plattform som används bl.a. för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare. Tyra ger också möjlighet till att upptäcka, se och synliggöra barnets tankar och lärande.

I vårt arbete lägger vi stor vikt att fånga barnens nyfikenhet och betonar kamratskap samt respekt för varandra. Utifrån likabehandlingsplanen arbetar vi med olika värdegrundsfrågor för att utveckla barnens respekt för sig själva, varandra och andra. För att skapa en interkulturell mötesplats där begreppen öppenhet, nyfikenhet och acceptans står i förgrunden. Värdegrundsarbetet syftar även till att stärka barnens förståelse och respekt för miljön från en planetär till en närmiljönivå.

Lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse i en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, barnen ges möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen. Som pedagoger vill vi vara medforskare och inspiratörer samt ge barnen utmaningar. Vår miljö på förskolan ska utmana och stimulera till lek och lärande och är i ständig förändring efter barnens intresse.

Våra pedagoger är utbildade förskollärare och barnskötare med stort engagemang och driv. Vår grundutbildning planeras utifrån förskolans läroplan Lpfö18, Barnkonventionen samt TP förskolors koncept.

  • Språka med TP
  • Räkna med TP som är ett material med praktisk matematik
  • Relationkompetens

För att på ett mångsidigt och medvetet sätt stimulera barnens språkutveckling använder vi oss av tex. aktiv högläsning, vi har ett eget bibliotek samt är anslutna till appen Ugglo som är ett nätbaserat bibliotek med över 1500 böcker på ca 50 olika språk.

Under läsåret 2023–2024 har vi hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna som ett gemensamt tema på förskolan.

Rektor: Marie Wahrenstedt
Arbetsplatsledare: Helena Sundén och Anna Persson
Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå

Öppettider: 07.00-17.30

Adress: Tallvägen 26, 183 60 Täby
Tel: Storken: 073-9668757, Viggen: 073-9668759, Svanen: 073-9668758 och 073-9668775