Näsbylunds förskola

Näsbylundens förskola

Näsbylundens Förskola

Näsbylundens förskola ligger i nyrenoverade lokaler nära Näsbyparks centrum med stor gård och vackra närmiljöer.

Förskolan består av fyra avdelningar, Fjärilen, Trollsländan, Nyckelpigan och Humlan.

Fjärilen, Trollsländan och Nyckelpigan har åldersblandade grupper mellan ett och fyra år och Humlan är en femårsavdelning.

 

Pedagogik

Vi er strävar efter att ha hög kvalitet på vår utbildning och detta gör vi genom att se till att vår undervisning upplevs innehållsrik och intressant för barnen. Leken är central hos oss i allt det vi gör för att barnets lärande ska upplevas meningsfull och lustfylld.

Som komplement till utbildningen använder vi oss av det digitala verktyget Tyra där vi bland annat dokumenterar gruppens och barnets individuella utveckling och lärande. Det är även vår kommunikationskanal mellan förskola och hem. Genom Tyra får vårdnadshavarna en inblick i förskolans utbildning och kan samtala med barnet hemma om det som har hänt på förskolan.

 

Våra lärmiljöer

Inomhus erbjuder vi barnen tydliga och inspirerande lärmiljöer som är baserade på läroplanen och är likvärdiga över hela huset. Vår strävan är att våra lärmiljöer ska vara tillgängliga, självinstruerande och tilltalande för barnen. Tillgängliga lärmiljöer och material ser vi som en del i vårt arbete med barns delaktighet och inflytande över vår utbildning.

 

Samverkan förskola och hem

Samarbetet mellan förskola och hem är betydelsefullt för att barnet ska känna sig tryggt på förskolan. Vi erbjuder olika forum där vårdnadshavare kan vara delaktiga till exempel möte för vårdnadshavare, drop-in där vi visar barnens verksamhet, digitalt Luciafirande, sommarfest och samrådsmöte för vårdnadshavare.

 

Praktisk information

Förskolan är öppen 7.00-17:30.

Vi är anslutna till Gröna Linjen, vilket innebär att vi sorterar vårt matavfall som hämtas för bearbetning till biogas.

Vi har som mål att bli en kemikaliefri förskola och allt som köps in ska därför kontrolleras utifrån kemikalieinnehåll.

Vår mat levereras från en cateringfirma och vi strävar efter att vara en sockerfri förskola.

Är ni intresserade av vår förskola och den utbildning vi bedriver berättar vi gärna mer vid ett besök. Den sista fredagen varje månad finns möjlighet att boka in besök kl 9.30.

Kontakta arbetsplatsledarna Anne på Trollsländan tel 073-966 87 27 eller Fanny på Humlan 073-966 87 28 eller maila på nasbylunden@tpforskolor.se.

Rektor: Linda Byskén 

Skolchef: Acki Tunbrå

Fjärilen: 073-966 8726
Trollsländan: 073-966 8727
Humlan: 073-966 8728
Nyckelpigan: 073-966 8729