Hägernäs Förskola

Hägernäs förskola

Förskola i Hägernäs

Hägernäs förskola ligger i norra Hägernäs i direkt anslutning till Hägernäs Friskola. Vi har nära till skogen, lekparker, Rönninge by och Hägernäs strand. Förskolan består av två hemvister; Sparven för de yngre barnen 1 – 2,5 år och Svalan med de äldre 2,5 – 5 år.

Vi jobbar bland annat med ”Språka med TP” och “Räkna med TP”, som är ett material för att arbeta med språk och vardagsmatematik i förskolan. Som pedagog vill vi vara medforskare och inspiratörer samt ge barnen utmaningar. Vår miljö på förskolan ska utmana och stimulera till lek och lärande. Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande.

Lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse i en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, där ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen.

För att på ett mångsidigt och medvetet sätt stimulera barnens språkutveckling använder vi oss av tex. aktiv högläsning, ett eget bibliotek samt är anslutna till appen Ugglo som är ett nätbaserat bibliotek med över 1500 böcker på ca 50 olika språk.

Lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse. I en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen. Vi arbetar också mycket med Babblarna som är ett material som hjälper barnen i deras tidiga språkutveckling.

Vi använder oss av ”Tyra” som är ett digitalt dokumentationsverktyg. Det ger möjlighet till att upptäcka, se och synliggöra barnets tankar och lärande. Tyra används även som en plattform för information, kommunikation och dokumentation till er vårdnadshavare.

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan, Lpfö 18, samt efter TP förskolors koncept:

  • Språka med TP
  • Räkna med TP som är ett material med praktisk matematik
  • Relationskompetens samt förhållningssätt utifrån ”Det kompetenta barnet” av Jesper Juul.

Vi arbetar utifrån den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö -18, FN:s barnkonvention, TP:s och Täby Kommuns mål och riktlinjer.

Vi serverar vår näringsrika lunch ca klockan 11.00. Den får vi från Ekorrens förskola (som är en förskola i vårt företag och ligger i Ensta) Vi har en kostpolicy som vi följer som innebär att vi har ekologisk mjölk, smör och en stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiskt. Mellanmål serveras ca klockan 14.00 och en frukt vid ca klockan 16.00.

Arbetsplatsledare: Veronica
Rektor: Sandra Karlsson
Skolchef: Ulrika Frisk