Hägernäs Förskola

Hägernäs förskola

Förskola i Hägernäs

Hägernäs förskola ligger i norra Hägernäs i direkt anslutning till Hägernäs Friskola. Vi har nära till skogen, lekparker, Rönninge by och Hägernäs strand. Förskolan består av två hemvister; Sparven och Svalan där vi del av dag delar upp i minder grupper för att få arbetsro och att alla barn ska bli sedda.
Vi jobbar bland annat med ”Språka med TP” (fd. “Före Bornolmsmodellen”) och “Räkna med TP”, som är ett material för att arbeta med språk och matematik i förskolan. Som pedagog vill vi vara medforskare och inspiratörer samt ge barnen utmaningar. Vår miljö på förskolan ska utmana och stimulera till lek och lärande. Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande.

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet och betonar kamratskap respekt för varandra. Vi arbetar med “Snick och Snack” som är ett koncept som tar upp värdegrundsfrågor och behandlar hela likabehandlingsplanen. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra och att vi ska vara rädda om vår natur och miljö. Vi ger också leken stor plats i vår verksamhet.

Att vara utomhus tycker vi är viktigt, hälsosamt och roligt, vilket gör att vi tar emot de barn som kommer efter kl. 8.00 utomhus.

Hösten 2013 erövrade vi “Håll Sverige Rent” stiftelsens “Grön Flagg”, som innebär ett ständigt pågående miljöarbete i temaform.

Vi arbetar utifrån Lpfö 98/10, FNs barnkonvention, TP`s och Täby Kommuns mål och riktlinjer.

Vår lunch får vi från Ekorrens förskola.

Arbetsplatsledare: Marie Winkler
Rektor: Marie Grahn
Skolchef: Anita Hanson Lindbergh

Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Pilotvägen 1-3, 183 59 Täby
Tel: 08-732 64 11