Hägernäs Förskola

Hägernäs förskola

 Förskola i Hägernäs

Hägernäs förskola ligger i norra Hägernäs i direkt anslutning till Hägernäs Friskola. Vi har nära till skogen, lekparker, Rönninge by och Hägernäs strand. Förskolan består av två hemvister; Sparven och Svalan där vi del av dag delar upp i minder grupper för att få arbetsro och att alla barn ska bli sedda.
Vi jobbar bland annat med ”Språka med TP” och “Räkna med TP”, som är ett material för att arbeta med språk och matematik i förskolan. Som pedagog vill vi vara medforskare och inspiratörer samt ge barnen utmaningar. Vår miljö på förskolan ska utmana och stimulera till lek och lärande. Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande.

 

Vi använder oss av ”Tyra” som är ett digitalt dokumentationsverktyg. Det ger möjlighet till att upptäcka, se och synliggöra barnets tankar och lärande. Tyra används även som en plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

 

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet och betonar kamratskap respekt för varandra. Vi arbetar med “Snick och Snack” som är ett koncept som tar upp värdegrundsfrågor och behandlar hela likabehandlingsplanen. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra och att vi ska vara rädda om vår natur och miljö. Vi ger också leken stor plats i vår verksamhet. Vi arbetar också mycket med Babblarna som är ett material som hjälper barnen i deras tidiga språkutveckling.

 

Att vara utomhus tycker vi är viktigt, hälsosamt och roligt, vilket gör att vi tar emot de barn som kommer efter kl. 8.00 utomhus.

Hösten 2013 erövrade vi “Håll Sverige Rent” stiftelsens “Grön Flagg”, som innebär ett ständigt pågående miljöarbete i temaform.

 

Vi arbetar utifrån den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö -18, FNs barnkonvention, TP`s och Täby Kommuns mål och riktlinjer.

Vår lunch får vi från Ekorrens förskola.

 

Arbetsplatsledare: Veronica
Arbetsplatsledare: Marie Winkler
Rektor: Marie Grahn
Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå