Vallby hage förskola

Vallby Hage förskola

Förskola i Rimbo – Norrtälje

Vallby Hage förskola i Rimbo utanför Norrtälje har två avdelningar. Förskolan är belägen i Vallbyhages bostadsområde mitt i Rimbo.
Förskolan har en stor härlig gård som erbjuder och inspirerar till lek och utforskande. Det finns även en härlig miljö i närheten som vi ofta utforskar.
Våra två avdelningar heter;

  • Grodan, för de yngre barnen 1 – 2,5 år
  • Fjärilen, för de äldre barnen 2,5 – 5 år.

Under en del av dagen har vi de blivande skolbarnen i en egen grupp, måndag till fredag.

 

I vårt arbete utgår vi ifrån ett projektinriktat arbetssätt där vi vill fånga barnens frågor, intressen och behov. Det är detta som lägger grunden för utformningen utav miljön och vår undervisning. Detta för att ge barnen delaktighet och inflytande i sin vardag på förskolan. Vi betonar kamratskap samt respekt för varandra och vi arbetar med olika koncept som tar upp värdegrundsfrågor och behandlar hela likabehandlingsplanen. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra och att vi ska vara rädda om varandra, vår natur och miljön.

Lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse och erbjuder en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring. I denna miljö ges barnen möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen.

 

Digitala hjälpmedel på förskolan

För att på ett mångsidigt och medvetet sätt stimulera barnens språkutveckling använder vi oss utav aktiv högläsning. Förskolan har ett eget bibliotek och är anslutna till appen Ugglo som är ett nätbaserat bibliotek med över 1500 böcker på ca 50 olika språk. Vi har även flera utbildade inom TAKK, som är ett sätt att stödja kommunikation genom tecken.

Vi använder oss utav appen ”Tyra” som är ett digitalt dokumentationsverktyg. Det ger möjlighet till att upptäcka, se och synliggöra barnets tankar och lärande. Tyra används även som en plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

Ugglo App för barnens utvecklingTyra app

 

 

Förskola i Rimbo med tydlig verksamhetsplan

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan, Lpfö 18, samt efter TP förskolors koncept:

  • Språka med TP
  • Räkna med TP som är ett material med praktisk matematik
  • Relationskompetens samt förhållningssätt utifrån ”Det kompetenta barnet” av Jesper Juuls

 

Vi serverar vår näringsrika lunch ca klockan 11.00 som vi får från City Catering AB. Vi har en kostpolicy som vi följer som innebär att vi har ekologisk mjölk & smör samt att en stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiskt. Mellanmål serveras ca klockan 14.00 och en frukt vid ca klockan 16.30.

Vi arbetar utifrån den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö -18, FN:s barnkonvention, TP:s och Norrtäljes Kommuns mål och riktlinjer.

Kontakinformation Vallby Hage förskola

Öppettiderna styrs utifrån vårdnadshavares behov med en ramtid mellan kl.6.00 – 18.00 eller 6.30 – 18.30.

Vid frågor går det bra att vända sig till:

Vallby Hage förskola: 073-966 87 19

Adress: Vallbygårdsväg 3, 762 51 Rimbo

Arbetsplatsledare: Madeleine Berlin Lindberg

Rektor: Marie Grahn

Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå