Vallby hage förskola

Vallby Hage förskola

Förskola i Rimbo

Vallby Hage förskola är en förskola med två avdelningar med barn i åldern 1-5 år, Grodan och Fjärilen. Förskolan ligger i Vallbyhages bostadsområde med en härlig gård som erbjuder och inspirerar till lek och utforskande.
Öppettiderna styrs utifrån vårdnadshavares behov med en ramtid mellan kl. 6.00–18.00 eller 6.30–18.30.
Förskolan arbetar med Läroplan för förskolan (Lpfö98/10) efter TP:s koncept med:

  • Språkutveckling utifrån ”Före Bornholmsmodellen”
  • Praktisk matematik utifrån materialet ”Räkna med TP”
  • Relationskompetens/Förhållningssätt utifrån Jesper Juhls bok ”Det kompetenta barnet”.
  • Hållbar utveckling och miljö med inspiration från stiftelsen Håll Sverige Rent med strävan mot att erövra Grön Flagg.
  • Barnmassage som erbjuds till barnen av de pedagoger som har utbildads i taktil barnmassage.
Vid frågor går det bra att vända sig till:
Vallby Hage förskola: 070- 531 37 30
Arbetsplatsledare: Annika Fältskog
Skolchef: Solveig Kasperi
tel. 070-754 43 31

Adress: Vallbygårdsväg 3, 762 51 Rimbo