Vallby hage förskola

Vallby Hage förskola

Vallby Hage förskola

Vallby Hage förskola är en förskola med två avdelningar som ligger i Vallbyhages bostadsområde i Rimbo. Vi har en stor härlig gård som erbjuder och inspirerar till lek och utforskande och en härlig närmiljö som vi ofta utforskar. Våra två avdelningar heter; Grodan för de yngre barnen
1 – 2,5 år och Fjärilen för de äldre barnen 2,5 – 5 år. Vi har under del av dag de blivande skolbarnen i egen grupp, måndag – fredag.

I vårt arbete utgår vi ifrån ett projektinriktat arbetssätt där vi vill fånga barnens frågor, intressen och behov och det är dessa som lägger grunden för utformningen utav miljön och vår undervisning. Detta för att ge barnen delaktighet och inflytande i sin vardag. Vi betonar kamratskap samt respekt för varandra, Vi arbetar med olika koncept som tar upp värdegrundsfrågor och behandlar hela likabehandlingsplanen. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra och att vi ska vara rädda om varandra, vår natur och miljö

Lek är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Därför betonar vi lekens betydelse och erbjuder en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, där barnen ges möjlighet utifrån var och ens förmåga att utveckla alla sina sinnen.

För att på ett mångsidigt och medvetet sätt stimulera barnens språkutveckling använder vi oss utav aktiv högläsning, förskolan har ett eget bibliotek och är anslutna till appen Ugglo som är ett nätbaserat bibliotek med över 1500 böcker på ca 50 olika språk. Vi har även flera utbildade inom TAKK, som är ett sätt att stödja kommunikation genom tecken.

Vi använder oss utav appen ”Tyra” som är ett digitalt dokumentationsverktyg. Det ger möjlighet till att upptäcka, se och synliggöra barnets tankar och lärande. Tyra används även som en plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan, Lpfö 18, samt efter TP förskolors koncept:

  • Språka med TP
  • Räkna med TP som är ett material med praktisk matematik
  • Relationskompetens samt förhållningssätt utifrån ”Det kompetenta barnet” av Jesper Juuls

Vi serverar vår näringsrika lunch ca klockan 11.00. Den får vi från City Catering AB.Vi har en kostpolicy som vi följer som innebär att vi har ekologisk mjölk, smör och en stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiskt. Mellanmål serveras ca klockan 14.00 och en frukt vid ca klockan 16.30.

Vi arbetar utifrån den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö -18, FN:s barnkonvention, TP:s och Norrtäljes Kommuns mål och riktlinjer.

Kontakinformation Vallby Hage förskola

Öppettiderna styrs utifrån vårdnadshavares behov med en ramtid mellan kl.6.00 – 18.00 eller 6.30 – 18.30.

Vid frågor går det bra att vända sig till:

Vallby Hage förskola: 073-966 87 19

Adress: Vallbygårdsväg 3, 762 51 Rimbo

Arbetsplatsledare: Matilda Gozzi och Annika Fältskog

Rektor: Marie Grahn

Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå