Norrgårdens förskola

Norrgårdens förskola

Förskola Gribbylund

Norrgården är en förskola med två avdelningar som ligger i centrala Gribbylund. Gården är stor och fin och vi har nära till skog och natur. Förskolan består av två avdelningar: Speldosan för de yngre barnen och Klockspelet för de äldre.

Vi arbetar efter förskolans läroplan, Lpfö-98/16 och har en tydlig och medveten musikinriktning som genomsyrar hela vår verksamhet.

På förskolan får barnen möta olika sorters musik. Klassiskt, pop, rock, opera, schlager, visor etc. Musiken upplevs genom att bl.a. lyssna, sjunga, dansa, klappa, gunga. Vi använder oss av musik vid olika rutinsituationer som samling, vila, maten, leken. I musiken ingår matematik, språk, rörelselek, dans, avslappning, fantasi och så är det fantastiskt roligt!

I verksamheten på Norrgården ingår också TP förskolors koncept:

Språka med TPSpråkutveckling och kommunikativ förmåga. Med stöd av Språka med TP får pedagogerna ett verktyg att systematiskt och kontinuerligt stimulera språkmedvetenheten hos barnen.

 

Räkna med TP – Matematik och logiskt tänkande – Vi har ett eget inspirationsmaterial för våra pedagoger, som är en sammanställning av hur vi arbetar med matematik på förskolenivå.

Relationskompetens – handlar om vårt förhållningssätt och varje individs eget ansvar i en relation. Vi arbetar med att stärka varje barns självkänsla.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande. I vår verksamhet använder vi Pluttra, som är ett digitalt verktyg för förskolan. Pluttra används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare. Pluttra ger också vårdnadshavare och barn en möjlighet att tillsammans i hemmet reflektera kring barnets olika upplevelser på förskolan.

 

Rektor: Ann Jacobson
Arbetsplatsledare: Catharina Kullberg
Skolchef: Solveig Kasperi 

Öppettider: 07.00-17.30

Källparksvägen 2
187 67 Täby
Tel: 08-732 63 74