svampskogens förskola

Svampskogens förskola

Svampskogens förskola

Svampskogens förskola är belägen i bostadsområdet Bällstaberg i Vallentuna. Vi har en fin gård och nära till skog och natur.

Förskolan består av tre avdelningar: Nyckelpigan 1-3 år, Ekorren 1-4 år och Björnen 4-5år. På Svampskogen erbjuder vi en verksamhet som är trygg, rolig och ständigt utmanande för våra barn. Verksamheten är utformad efter barnens intresse och deras nyfikenhet med förskolans läroplan Lpfö18 som grund.

På Svampskogen har vi ett relationellt arbetssätt (ett dialog-baserade förhållningssätt) där alla ska mötas med respekt och att varje människa, stor som liten, ska mötas på exakt det sätt som just det barnet/människa mår bäst av. För att göra detta värdegrundsarbete tydligt och konkret för barnen använder vi ett material som heter SNICK & SNACK. Det är ett material som bygger på att träna barnets empati, hur man är en bra kompis, hur vi samarbetar och att vänskap är roligt!

Under höstterminen 2017 har vi utvecklat vårt värdegrundsarbete genom att börja arbeta hälso- och fredsinriktat med något som heter ” Drömmen om det goda” som består av fyra övningsformer: Stillhet, Reflektion, Beröring och Rörelse. Dessa fyra övningsformer grundar sig på forskning och erfarenhet. Forskningen visar att metodiken förebygger psykisk ohälsa och mobbning bland barnen. Den utvecklar förmågan till avslappning och uppmärksam närvaro, underlättar inlärning och förbättrar relationerna mellan barnen. Syftet är att ge barnen en möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro. Något som är otroligt viktigt i vår stressade värld. En värld där barnen hela tiden matas med yttre stimuli. Genom denna metod får man verktyg och värdefull erfarenhet som man bär med sig hela livet.

 

Tillsammans med barnen har vi ett pågående miljöarbete där vi arbetar mot hållbar utveckling och vi har fått utmärkelsen Grön Flagg som är ett verktyg och en certifiering från Håll Sverige Rent. Vi använder oss av “Gröna Linjen” som ett led i vårt ”Grön Flagg” arbete där vi sorterar matavfall som sedan blir biogas.

 

Vi dokumenterar barns lärande via det digitala dokumentationsverktyget Tyra. Genom dokumentation får vi möjlighet till att upptäcka, se och synliggöra barnets tankar och lärande. Tyra används även som en plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare

 

Kontakinformation Svampskogens förskola

Rektor: Elizabet Hellenberg
Samordnare: Gabrielle Lindberg
Skolchef: Ulrika Frisk

Öppettider: 07.00 – 17.00

Adress: Svampskogsvägen 1, 186 55 Vallentuna

Tel: 08-511 710 50

Avd: 08-511 736 13