Näsbyhöjdens förskola Täby Näsbypark

Näsbyhöjdens förskola

Välkommen till Näsbyhöjdens förskola

Näsbyhöjdens förskola ligger i närheten av Näsbyparks centrum. Vi har nära till naturen, lekparker och kommunikationer vilket vi utnyttjar regelbundet. Förskolan består av tre avdelningar. Nallen har barn som är 1-2 år, Fjärilen har barn som är 2-4 år  och Ugglan har barn som är 3-5 år.  På Näsbyhöjdens förskola erbjuder vi en utbildning som är trygg, rolig och utmanande för barnen.

Näsbyhöjden är en förskola där vi ser mångfald som en tillgång. Vi vill att förskolan ska vara en social och kulturell mötesplats där alla är välkomna. Grunden i vår utbildning utgår från ett respektfullt bemötande mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare

 

Pedagogik
Vi arbetar i projektform utifrån barnens intressen och behov, det ger möjlighet att fördjupa oss i olika ämnen samt följa barnens tankar och funderingar. Miljöer och material byggs upp runt pågående projekt med utgångspunkt i Läroplan för förskolan. För oss är det viktigt att alla barn känner sig trygga och blir sedda varje dag. Vi undervisar barnen i att respektera och visa förståelse för varandra samt se varandras olikheter som en tillgång i lek och samspel. Aktiv högläsning, samtal, reflektion, skapande, sång och musik och skogen är andra viktiga delar i vår utbildning. Dagen ska bestå av en bra balans mellan lek och vila.

Mycket tid på förskolan tillbringas utomhus, vi erbjuder olika stationer för lek på vår gård, vi utnyttjar närmiljön i form av lekplatser, skogen och parker. De äldsta barnen på förskolan har en skogsdag då de lagar lunch i skogen.

Vi dokumenterar barnens lärande i vårt digitala dokumentationsverktyg TYRA. Där ges möjligheten att se, följa och synliggöra barnens lärande och tankar. Tyra används också som en informationsplattform där vårdnadshavare får en inblick i vår utbildning och kan samtala med barnet hemma om vad som händer på förskolan.

 

Pedagogiska lärmiljöer
Inomhus erbjuder vi barnen tydliga lärmiljöer utifrån läroplanen. Vår strävan är att de ska vara självinstruerande och tilltalande för barnen. Vi förändrar lärmiljöerna utefter barnens behov och intresse och låter dem vara delaktiga i utformningen. Miljön ska vara tillgänglig och anpassad efter alla barns behov.

 

Samverkan Förskola och hem
Samarbetet mellan hem och förskola är betydelsefullt för att både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga på förskolan. Vi erbjuder olika forum där vårdnadshavare kan vara delaktiga. Vi har möte för vårdnadshavare, samråd och Drop in-aktiviteter. En höjdpunkt under året är vår FN-fest då vårdnadshavare bjuder på något från sitt hemland som vi alla får möjlighet att smaka på. Vi har också en sommarfest tillsammans i slutet av läsåret.

 

Praktisk information
Förskolan är öppen 07.00-17.30
Vi äter frukost klockan 09.00 samt lunch 13.00, på eftermiddagen bjuder vi på frukt eller smörgås.

Vår mat levereras i nuläget från Ekorrens förskola, som är en förskola i TP:s regi.
De yngsta barnen sover ute i sina vagnar på förmiddagen

 

Näsbyhöjdens pedagoger är utbildade förskollärare och barnskötare med stort engagemang. I arbetslagen ingår även resurspersonal samt kökspersonal.

Välkommen att besöka vår förskola, boka ett besök genom att kontakta arbetsplatsledare Maria Brehmer på 073 – 966 87 49.

Öppettider: 07:00-17:30
Adress: Fregattvägen 8, 183 53 Täby.

Nallen: 073 – 966 8748
Fjärilen: 073 – 966 50
Ugglan: 073 – 966 8749

Rektor: Linda Byskén

Arbetsplatsledare: Maria Brehmer

Skolchef: Acki Tunbrå