Läsargränds förskola Gribbylund

Läsargränds Förskola

LÄSARGRÄNDS FÖRSKOLA

Läsargränd är en förskola med fyra avdelningar som ligger i ett lugnt område i sydvästra Gribbylund nära fin natur och härliga strövområden. Vi har en stor naturskön förskolegård där det finns många platser för rolig lek och motoriska utmaningar.

Förskolan har en avdelning Skogsmusen för barn 1-2 år, Kaninen 2-4 år och två avdelningar Ekorren och Igelkotten med barn i åldrarna 3-5 år. Vi har en egen kock som lagar vår lunch kl. 11.15 och förbereder mellanmål till ca 14.30. Vi erbjuder frukt på förmiddagen.

Vi är en förskola som sätter barnen och glädjen i fokus och utformar vår utbildning efter barnens behov och intressen. Vi på Läsargränd leker, lär, skrattar och utvecklas tillsammans.

Vi följer våra styrdokument Lpfö-18 (Läroplan för förskolan-18), Skollagen, Barnkonventionen samt TP Förskolors koncept:

 

Språka med TP –Språkutveckling och kommunikativ förmåga. Med stöd av Språka med TP får pedagogerna ett verktyg att systematiskt och kontinuerligt stimulera språkmedvetenheten hos barnen.

 

Räkna med TP- Vi har ett eget inspirationsmaterial för våra pedagoger ”Räkna med TP” som är en sammanställning av hur vi arbetar med matematik på förskolenivå.


Relationskompetens
 – Alla anställda i TP Förskolor fortbildas i relationskompetens. Syftet är att det relationella synsättet ska bli tydligt i vår verksamhet. Vi pedagoger ska se det enskilda barnet och ha ett förhållningssätt till barnen där de kan finna att vi tar dem på allvar genom vår lyhördhet och intresse för dem. Allas lika värde, både barns och vuxnas tankar och känslor är viktiga. Vi menar att det ger barnen en god grund för att bygga en god självkänsla.

 

Hållbar utveckling-kontinuitet i miljöarbetet. Vi arbetar medvetet med hållbar utveckling inom de tre dimensionerna ekologisk-, ekonomisk- och social hållbar utveckling. Detta genomsyrar vår utbildning tillsammans med barnen och vi vill genom detta ge dem en positiv framtidstro.

 

Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande. För att dokumentera vår verksamhet på förskolan använder vi Tyra som är ett digitalt verktyg för förskolan. Tyra används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare. Tyra ger också vårdnadshavare och barn en möjlighet att tillsammans i hemmet reflektera kring barnets olika upplevelser på förskolan.

 

Om ni vill komma på visning av förskolan ringer ni avdelning Kaninen 073 966 87 02 och bokar en tid. Varmt välkomna!

 

Rektor: Lise-Lotte Lindkvist
APL: Annette Eidewing och Jessica Viklund
Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå

Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Läsargränd 8, 187 63 Täby
Tel: Igelkotten 073 9668704
Ekorren 073 9668703
Kaninen 073 9668702
Skogsmusen 073 9668701