Läsargränds förskola Gribbylund

Läsargränds Förskola

LÄSARGRÄNDS FÖRSKOLA

Läsargränd är en förskola med fyra avdelningar som ligger i ett lugnt område i sydvästra Gribbylund nära fin natur och härliga strövområden. Vi har en stor naturskön förskolegård där det finns många platser för rolig lek och motoriska utmaningar

Förskolan har en avdelning Skogsmusen för barn 1-2 år, Kaninen 2-4 år och två avdelningar Ekorren och Igelkotten med barn i åldrarna 3-5 år. Vi har en egen kock som lagar vår frukost kl. 8.30 och vår lunch kl. 12.15. Frukt äter vi på förmiddagen och på eftermiddagen erbjuds barnen mellanmål i form av frukt och smörgås.

Vi är en förskola som sätter barnen och glädjen i fokus och utformar vår utbildning efter barnens behov och intressen. Vi på Läsargränd leker, lär, skrattar och utvecklas tillsammans.

Vi arbetar efter förskolans läroplan, Lpfö-18 samt efter TP förskolors koncept:

 

Språka med TP –Språkutveckling och kommunikativ förmåga. Med stöd av Språka med TP får pedagogerna ett verktyg att systematiskt och kontinuerligt stimulera språkmedvetenheten hos barnen.

 

Matematik – Vi har ett eget inspirationsmaterial för våra pedagoger ”Räkna med TP” som är en sammanställning av hur vi arbetar med matematik på förskolenivå.


Relationskompetens
 – Jesper Juuls bok ”Ditt kompetenta barn” ligger som grund för den kompetensutbildning som alla anställda i TP Förskolor deltar i. Syftet är att det relationella synsättet ska bli tydligt i vår verksamhet. Vi pedagoger ska se det enskilda barnet och ha ett förhållningssätt till barnen där de kan finna att vi tar dem på allvar. En relation som erbjuder lyhördhet och intresse för barnet själv. Allas lika värde, både barn och vuxnas tankar och känslor är viktiga. Vi menar att det ger barnen en god grund för att bygga en hög självkänsla.

 

Grön Flagg -Grön Flagg är en miljöutmärkelse från stiftelsen ”Håll Sverige Rent” och syftar till kontinuitet i miljöarbetet. Grön Flagg är ett verktyg för att arbeta med miljö och hållbar utveckling i förskola och skola.

 

Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande. För att dokumentera vår verksamhet på förskolan använder vi Tyra, som är ett digitalt verktyg för förskolan. Tyra används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare. Tyra ger också vårdnadshavare och barn en möjlighet att tillsammans i hemmet reflektera kring barnets olika upplevelser på förskolan.

 

Rektor: Lise-Lotte Smolle 
APL: Annette Eidewing och Jessica Viklund
Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå

Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Läsargränd 8, 187 63 Täby
Tel: Igelkotten 073 9668704
Ekorren 073 9668703
Kaninen 073 9668702
Skogsmusen 073 9668701