Tellus förskola Täby

Tellus förskola

Välkommen till Tellus Förskola i Täby

Tellus ligger i Grindtorp nära Täby C. Vi har skog, fina lekparker samt tillgång till kulturellt utbud på gångavstånd. Närheten till Täby Centrum gör det lätt att komma till vår förskola både med buss och med tåg. Vi utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18 samt FN:s konvention om barnets rättigheter och vår utbildning ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar.

Tellus består av fyra avdelningar; Mars 1-3 år, Solen 1-3 år, Månen 3-5 år och Jupiter 3-5 år.
Vi har ett gott samarbete mellan avdelningarna och strävar efter att barnen ska känna en trygghet till varandra och alla pedagoger på förskolan. Vi anser att trygghet är en förutsättning till barns lärande och utveckling.

Vi lägger stor vikt vid ett språkutvecklande arbetssätt och med stöd utifrån TP´s koncept ”Språka med TP” arbetar pedagogerna med att stödja barnens språkutveckling.
Vi tillbringar mycket tid utomhus, barnen erbjuds verksamhet på vår gård samt i vår närmiljö. De yngsta barnen sover ute i vagnar.
Varje avdelning arbetar med att utforma pedagogiska miljöer som utgår från barngruppens behov och intressen då vi strävar efter att alla barn ska få tillgång till rika rum för lek, lärande och samspel. Leken har en central plats i vår utbildning eftersom vi ser den som grunden till all utveckling och lärande.

Vi arbetar aktivt med ”relationskompetens” vilket innebär att vi är medvetna om och utvecklar vårt förhållningssätt. Alla pedagoger går en cirkelutbildning i detta. Ett respektfullt bemötande mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare är grunden för vår verksamhet.
Vi startar upp varje nytt läsår med projekt kring normer och värden, där vi lägger stort fokus på att skapa goda relationer i barngrupperna.
Barnen erbjuds hemlagad, varierad och näringsriktig mat av vår kock Josefin. Hon anpassar maten efter barnens behov.

Ni är välkomna att besöka oss, vi har visning sista torsdagen varje månad kl. 10.45. Ring och anmäl er innan på tel: 073-920 86 62.

Rektor: Jenny Tangas
Arbetsplatsledare: Simon Henricsson
Skolchef: Acki Tunbrå

Öppettider: 07.00-17.30
Adress: Grindtorpsvägen 49, 183 49 Täby
Tel: 08-758 79 63