Rosenlunds Förskola

Rosenlunds Förskola

Rosenlund förskola på Södermalm

TP förskolor är huvudman för Rosenlunds förskola som ligger i ena ändan av Rosenlundsparken, där barnen erbjuds utevistelse i naturen och närområdets alla parker.

Rosenlunds förskola är en förskola med 4-5 hemvister. Öppettiderna styrs utifrån vårdnadshavarnas behov med ramtiden 6.30-18.30, enligt Stockholms stads regler. För närvarande är vårdnadshavarnas behov 7.00-17.15. Vi har egen kock och vi har daglig städning av våra lokaler.

Här hos oss på Rosenlund möts ni av arbetslag som trivs tillsammans och som hela tiden arbetar systematiskt för att utveckla utbildningen. Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och arbetar aktivt med förhållningssättet hos både barn och vuxna. Som ett stöd i arbetet kring värdegrund och förhållningssätt arbetar vi aktivt kring relationskompetens och empatiskt ledarskap.

Här hittar du förskoleavdelningarna Junibacken, Rumpnissarna, Snickeboa och Bullerbyn. Om du gillar att stämma upp i sång är detta en förskola för dig. På vår förskola är det alltid full fart och vi har kul varje dag.

Vi utgår från förskolans läroplan Lpfö 18 och arbetar bland annat med:

Språk – kommunikation och språklig medvetenhet är en grundförutsättning för barnens livslånga lärande. Vi erbjuder en miljö som innehåller skrift, bild och symboler för att ge barnen förutsättningar för att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och främja möjligheter till barnens läs- och skrivutveckling.

Matematik – I den dagliga pedagogiska undervisningen stimulerar pedagogerna barnens matematiska tänkande bland annat genom att uppskatta antal, jämföra, beskriva, räkna ut hur man delar upp saker, mäter, väger m.m.

Lek – Leken har en stor betydelse på vår förskola då det är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Vi erbjuder en tillåtande miljö efter barnens intressen och behov. Leken stimulerar barnens fantasi, inlevelseförmåga, motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Miljö – Den omgivande naturen och närområdet används för att observera, iaktta och öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö samt vikten av hållbar utveckling, utifrån barnens intressen och erfarenheter. Hållbar utveckling utifrån social, ekonomisk och ekologisk aspekt är prioriterat målområde för hela TP förskolor.

Välkommen till oss på Rosenlund!

Kontaktuppgifter till förskolan

Rektor: Cecilia Kvarnryd 070-148 93 78   cecilia.kvarnryd@tpforskolor.se
Skolchef: Solveig Kasperi solveig.kasperi@tpforskolor.se

Öppettider: 06.30 – 18.00
Adress: Bjälbogatan 22, 118 66 Stockholm
Telefon:
Junibacken 072-301 58 35
Rumpnissarna: 073-428 27 34
Snickeboa: 073-428 27 58
Bullerbyn: 072-301 36 35
Kök: 073-428 26 98

Ansök om förskoleplats på Stockholms stads hemsida: Sök plats på förskolan – Stockholms stad (forskola.stockholm)

Här finns alla regler kring ansökan, köhantering och avgifter.