Svalgångens förskola

Svalgångens förskola

Svalgångens Förskola

Svalgången är en förskola med två avdelningar (1-3 år samt 3-5 år) som ligger i nära anslutning till Eriksbergsskolan samt Helenelunds pendeltågsstation/centrum. Pedagogerna utgår från förskolans läroplan när de planerar för den dagliga verksamheten och har dessutom inslag av Mulleverksamhet som ligger som temablock under ett visst antal veckor .
Förskolan har erövrat utmärkelsen Grön Flagg som är ett verktyg och en certifiering från Håll Sverige Rent, det innebär att vi tematiskt arbetar med hållbar utveckling.
Öppettider: 7.30 – 17.30

Rektor:  Anette Rosendahl 
Pedagogisk Ledare: Lotta Teske
Skolchef: Solveig Kasperi

Vid förfrågan om plats kontakta Lotta Wallenqvist tel. 08-758 37 80

Adress: Svalgången 1-3, 191 41 Sollentuna
Tel: 08-35 74 70