Slottet

Slottets förskola

Slottets Förskola

Slottets förskola ligger centralt i Näsbypark, nära Näsbyparks centrum. Tillsvidare finns förskolan i en paviljong bredvid platsen där den ordinarie förskolan stod, som har rivits till följd av skadorna efter en brand 2019.

Förskolan består av två avdelningar, Safiren som har barn i åldrarna 1-2 år och Diamanten som har barn i åldrarna 2-5 år.

På Slottet har vi en stor del av vår verksamhet utomhus, vi har nära till skog, grönområden, lekplatser och fotbollsplan. På morgonen tar vi emot barnen utomhus på gården, och under större delen av året går vi ut efter mellanmålet så barnen hämtas utomhus.

Vi vill erbjuda en utbildning som är trygg, rolig, spännande och utmanande och där leken är i focus. Vi arbetar för att ge barnen inflytande och delaktighet i utbildningen genom att utgå från barnens intressen och frågor. Vi arbetar med barnen indelade i mindre grupper för att ge alla en chans att göra sin röst hörd och bli lyssnad på. Vi ger barnen möjlighet att vara självständiga i våran miljö genom att ha materialet tillgängligt för barnen.

Vi arbetar kontinuerligt med vårt förhållningssätt, det vill säga hur vi bemöter barn och vuxna i olika situationer. Våran strävan är att ha en bra och tydlig dialog med vårdnadshavare. Vi använder oss av Tyra som är en informations- och dokumentationsapp för förskolan, där vårdnashavare får en ta del av våran utbildning.

Maten får vi från Sandborgens catering och vi erbjuder barnen varierade mellanmål som vi tillagar själva.

Vi är anslutna till Gröna linjen, vilket innebär att vi sorterar vårt matavfall som hämtas för bearbetning till biogas.

Om ni vill komma och hälsa på oss är ni välkomna att ringa till någon av våra avdelningar och boka en tid.

Telefon:
Safiren 073-966 87 23
Diamanten 073-966 87 22

Rektor: Linda Byskén
Arbetsplatsledare: Emelie Eriksson
Skolchef: Ann-Katrin Tunbrå

Öppettider: 07.00-17.30

Adress: Vedettvägen 20 A, 183 52 Täby